Overslaan en naar de inhoud gaan

Afkoppelen

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op tegen 2015. Er wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen worden afgevoerd. Het scheiden van regenwater en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte, de Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein.

In de praktijk betekent dit dat ook het regenwater en het afvalwater van uw woning gescheiden diene afgevoerd te worden van zodra er een gescheiden stelsel in uw straat wordt aangelegd. Dit is het zogemaanmde 'afkoppelen'. Meer informatie vindt u in de onderstaande folder met algemene info over afkoppelingen.

Voor meer informatie betreffende het afkoppelen kan u terecht op de website van FARYS: www.farys.be