Overslaan en naar de inhoud gaan

Bvba Mewiman, Industrielaan 21 te Waregem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een bijgebouw.
De aanvraag heeft als adres Bouvelostraat 20B te Wortegem-Petegem.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
Hierbij kan u terecht voor meer info. 

De aanvraag ligt van 20 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem. De openingsuren zijn: iedere werkdag van 8.00 tot 12.00u en donderdag van 13.00 tot 18.30u.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be.