Overslaan en naar de inhoud gaan

VANBIERVLIET PHILIPPE heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van zonnepanelen.
De aanvraag heeft als adres Kwadenbulk 49 te Wortegem-Petegem.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
Hierbij kan u terecht voor meer info. 

De aanvraag ligt van 20 februari 2018 tot en met 22 maart 2018, ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem en bij voorkeur na afspraak. De openingsuren zijn: iedere werkdag van 8.00 tot 12.00u en donderdag van 13.00 tot 18.30u.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be (projectnummer 2018003701).