Overslaan en naar de inhoud gaan

De gemeentemonitor polst naar verschillende thema’s om een beeld te schetsen van hoe tevreden inwoners zijn over hun gemeente. Uit het rapport opgesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Departement Kanselarij en Bestuur en statistiek Vlaanderen, kunnen we stellen dat onze inwoners tevreden zijn om in Wortegem-Petegem te wonen. We zetten de belangrijkste conclusies even op een rijtje:

Wonen
Onze inwoners wonen hier heel graag. Zoveel is duidelijk! Mensen zijn tevreden over hun woning (95%), het zicht op groen (90%), de netheid van straten en voetpaden (79%) en de buurt  (88%) en  gemeente (84%) in het algemeen. Voor de meerderheid is het ook betaalbaar om hier te wonen, hoewel de bouwgrond en woningen duurder worden.

Mobiliteit
Hoewel 51% van de inwoners vindt dat het veilig fietsen is binnen de gemeente, vindt 44% dat er niet voldoende fietspaden zijn en is 39% van mening dat de fietspaden niet in goede staat zijn. Inwoners zijn wel bezorgd om de veiligheid van kinderen: 45% vindt dat het niet veilig is voor kinderen om zich te verplaatsen binnen de gemeente. Het zijn niet toevallig vooral uitgestrekte, landelijke gemeenten waarin deze cijfers het hoogst liggen. (zie ook “De Standaard”, 20-03-18)
Over het openbaar vervoer en het aanbod aan parkeerplaatsen zijn inwoners eerder tevreden.

Natuur/milieu
De overgrote meerderheid vindt dat er voldoende groen is in de buurt. Ze bezoeken regelmatig parken, bossen of groenzones binnen de gemeente. 
Inwoners zijn ook tevreden over de huisvuilvoorzieningen binnen de gemeente.

Cultuur/vrije tijd
Inwoners zijn tevreden over het aan bod aan sport- (73%), recreatie- (79%) en culturele voorzieningen (64%) in de gemeente. Een knelpunt is het aanbod aan winkels: 69% vindt dat dit onvoldoende is. De ligging tussen Oudenaarde en Waregem in is hier een logische verklaring. Het aanbod aan restaurants en eetcafés zit dan wel weer goed (66%).

Overheid
Hoewel onze inwoners zich eerder neutraal tot terughoudend opstellen naar hun vertrouwen in federale (17% veel vertrouwen) en Vlaamse overheid (24% veel vertrouwen) toe, hebben ze wel veel vertrouwen in het gemeentebestuur (48% veel vertrouwen) en in de politie (51% veel vertrouwen). Een grote meerderheid vindt dat ze voldoende geïnformeerd worden over activiteiten (86%) en beslissingen (70%) in en door de gemeente. Verder zijn inwoners ook tevreden over de loketvoorzieningen (82%) en de algemene (80%) en digitale (71%) dienstverlening.
64% vindt dat de gemeente voldoende inspanningen levert om inwoners bij veranderingen te betrekken. Dit is een hele mooie score in vergelijking met het Vlaams Gewest (47%).

Armoede
Het gemiddeld inkomen per inwoner is gestegen.
Het aantal personen met een (equivalent) leefloon is gedaald van 17 in 2008 naar 6 in 2017, voor jongeren van 18-24 is er een stijging van 2 naar 3.
De kansarmoede-index is gedaald van 3,2 in 2003 naar 1,5 in 2016 en ligt erg laag in vergelijking met het Vlaams Gewest (12,8 in 2016).

Samenleven
Hoewel misdrijven tegen de lichamelijke integriteit gedaald zijn, merken we een stijging in misdrijven tegen eigendommen en in het aantal geregistreerde diefstallen.
Toch geeft 89% van de inwoners aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in hun buurt of in de gemeente.
Inwoners hebben veel contact met elkaar en vinden dit ook aangenaam. 79% vindt dat er zorg gedragen wordt voor elkaar en 64% vindt dat verschillende culturen goed samenleven.
De grootste ergernissen bij inwoners zijn last van te snel rijden (46% zegt hier vaak last van te ondervinden) en zwerfvuil (36% zegt hier vaak last van te ondervinden).

Onderwijs
91% is tevreden met het aanbod aan kleuter en lager onderwijs in de gemeente.

Ondernemen en werken
Er worden meer ondernemingen opgericht en er zijn minder stopzettingen, dus de netto-groei stijgt.
Het aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd is licht gestegen. We zien vanaf 2012 een stijging in de werkloosheidsgraad voor 50-plussers. Het werkloosheidspercentage voor < 50-jarigen ligt laag in vergelijking met het Vlaams Gewest.

Zorg en gezondheid
Inwoners zijn tevreden over het aanbod aan kinderopvang (87%) en gezondheidsvoorzieningen (78%) binnen de gemeente.
We merken een stijging op in het aantal gerechtigde mantel- en thuiszorg per 1000 65-plussers.

Meer weten?
Wie het volledige verslag wil lezen, kan terecht op https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/jouw-gemeente-cijfers

Wil jij je graag inzetten om onze gemeente nóg aangenamer te maken?
Dan kan je deelnemen aan onze burgerbegroting ‘BuurtBouwers’. Je kan nog tot en met 30 april 2018 een project indienen en kans maken op € 5.000!
Meer info op https://wortegem-petegem.citizenlab.co
 

Bron: gemeente- en stadsmonitor, uitgegeven door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid