Overslaan en naar de inhoud gaan

Dossiernummer: SCRPL17276


Beslissing plan-M.E.R.-plicht inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage betreffende het planologisch attest voor horecazaak ‘TRKZK’, Diepestraat 11, 9790 Wortegem-Petegem.

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. De aanvraag tot planologisch attest betreft een bestaande horecazaak en heeft als doel de vervanging van de huidige containerbergingen door één kwalitatieve berging en optimalisatie van de keuken, de herinrichting van de noordelijke parking en het behoud van de uitbreiding van de verbruiksruimte.

De dienst MER heeft beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen door het publiek geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) met het dossiernummer SCRPL17276 en op het gemeentehuis, dienst omgeving, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.