Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectnummer: OMV_2018038295
Interne referentie: O/2018/31/EA

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort omschreven gaat het over een hervergunning (voor onbeperkte termijn) van een containerpark.

De aanvraag heeft als adres Waregemseweg zn te Wortegem-Petegem met als kadastrale gegevens: Afd. 1, Sectie A, perceelnummers 807B, 788, 789, 814A en 814B.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen van Wortegem-Petegem.

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport  gevoegd. 
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport gevoegd. 

De aanvraag ligt van 9 mei 2018 tot en met 7 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem en bij voorkeur na afspraak.  De openingsuren zijn: iedere werkdag van 8u30 tot 12u en donderdag van 13u tot 18u30. Het dossier kan ook digitaal ingekeken worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem. 
Dit kan:
-    analoog per brief op het adres Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem.
-    digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be – publiek loket – OMV_2018038295.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.