Overslaan en naar de inhoud gaan

EECKHAUT JOOST, STIJN en KAROLIEN hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 6 woningen en tuinbergingen, het aanleggen van parking en het vellen van bomen na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft als adres Beerstraat 39.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 15 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem en bij voorkeur na afspraak. De openingsuren zijn: iedere werkdag van 8u30 tot 12u en donderdag van 13u tot 18u30.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem. 

Dit kan :
-    analoog per brief op het adres Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.
-    digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be – publiek loket – projectnummer 2018026563.

Voor meer info kan u terecht bij 
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
e-mail: omgevingsloket@wortegem-petegem.be
tel.: 056 68 81 14