Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden
coronavirus

Coronavirus

Voor updates rond het aantal besmettingen verwijzen we naar www.info-coronavirus.be.
Hieronder kan je de updates met betrekking tot de genomen maatregelen bekijken.

Blijf maximaal thuis om externe contacten te beperken. Je kan je huis wel verlaten voor volgende zaken:

voedingswinkel - dokter - apotheek - postkantoor - bankautomaat - benzinestation - hulp bieden aan kwetsbare personen

Laatste updates

Update 2 april 9u30

 • De zaterdagopeningen van de dienst burgerzaken in april, mei en juni gaan niet door.

Update 1 april 10u30

 • Naar aanleiding van de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2020 zal het recyclagepark terug openen vanaf dinsdag 7 april 2020, onder strikte voorwaarden. Inwoners ontvangen alle info ook via een flyer in de brievenbus.

Update 30 maart 9u

Update 28 maart 7u30

Update 27 maart 8u

 • Buitenschoolse kinderopvang Knipoog staat in voor kinderopvang tijdens de paasvakantie voor kleuters en lagere schoolkinderen
  • van ouders met een job in een cruciale sector.
  • in een kwetsbare thuissituatie.
 • De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures

Update 25 maart 10u

Update 25 maart 8u50

 • Aangepaste lijst FAQ (veel gestelde vragen)
  • Kappers moeten sluiten.
  • In de mate van het mogelijke dienen burgers zich alleen naar de winkel te begeven.

Update 24 maart 19u30

 • Verstrengd toezicht op naleving maatregelen
  Na de laatste bijeenkomst van de intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen, werd afgesproken om een versnelling hoger te schakelen op het gebied van handhaving.

  Ondanks de soms hoopgevende berichten, verwachten alle specialisten dat de piek in het aantal besmettingen nog moet komen.

  Het is nu dan ook cruciaal dat de mensen de maatregelen strikt blijven naleven.

  De politiediensten kregen daarom de opdracht actief te controleren en overtredingen te verbaliseren. De afgelopen dagen werd reeds 23 keer een proces-verbaal opgemaakt voor in totaal vijfentwintig personen. Het ging daarbij vooral om overtredingen tegen het samenscholingsverbod. Overtreders riskeren een geldboete tot maar liefst 4000 euro.

  De politie verduidelijkt ook dat fysieke buitenactiviteiten enkel zijn toegestaan in de onmiddellijke omgeving van de woning. 
  De wagen nemen om op een andere plaats te gaan wandelen, hardlopen of fietsen mag dus niet.

  Pre-triage
  De huisartsen vragen ook nogmaals om zeker niet op eigen initiatief naar de pre-triagepost te gaan. De consultaties daar gebeuren uitsluitend na doorverwijzing door een huisarts. Wie zich ziek voelt, neemt dus altijd eerst contact op met de huisarts. Die kan dan eventueel een afspraak in de pre-triagepost vastleggen.  

Update 23 maart 13u30

Update 21 maart 12u

Update 20 maart 8u30

 • Zorgkundigen van de politiezone Vlaamse Ardennen kunnen, na het opgeven van hun naam en riziv-nummer, aan het Sociaal Huis Oudenaarde (Meerspoort 30) een aantal herbruikbare mondmaskers afhalen op volgende dagen:
  • vrijdag 20 maart van 9u - 16u
  • zaterdag 21 maart van 9u - 12u30
  • maandag 23 maart van 9u - 16u
  • dinsdag 24 maart van 9u - 16u

Update 19 maart 14u40

Update 18 maart 8u

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 17 maart 2020 om de bestaande maatregelen te versterken. De nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12u en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

 • Fysieke buitenactiviteiten (fietsen, joggen, wandelen, ...) worden aangeraden, maar enkel met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in) op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5m afstand).
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten. Uitzondering hierop zijn krantenwinkels, kappers (1 klant per kapper per salon tijdens de week, niet in het weekend) en nachtwinkels (open tot 22u). Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
  Dit geldt niet voor de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.
 • De toegang tot supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Maximaal 1 persoon per 10m² en maximum 30 minuten per klant. Was thuis onmiddellijk je handen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Update 17 maart 18u

 • Strafrechtelijke aanpak wanneer de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet worden nageleefd.

Update 17 maart 13u20

 • Naar aanleiding van de ministeriële omzendbrief van 17 maart 2020, afgekondigd door minister Demir, zal het recyclagepark tot nadere berichtgeving gesloten blijven.
 • Fluvius neemt extra maatregelen:
  • Ze voeren geen aansluitingen (gas, elektriciteit, telecom en riolering) meer uit, zowel bij klanten van commerciële energieleveranciers als bij klanten waarvoor Fluvius optreedt als sociale leverancier (budgetmeters plaatsen, drops), tenzij in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie/afvoer te vallen.
  • Ze doen geen indienstnames tenzij de klant expliciet aangeeft dat het hoogdringend is.
   Concreet:
   • ze bellen alle geplande aansluitingswerken af.
   • ze stoppen alle aansluitingsaannemers (dus ook voor de ombouw digitale meters).
  • Investeringswerken worden stopgezet. Actuele werven worden veilig achtergelaten. Alle werfputten worden gedempt. Uitzondering zijn verleddingswerven voor openbare verlichting, voor zover een technicus die alleen kan uitvoeren.

Update 16 maart 18u45

 • De zaterdagopening van de dienst burgerzaken op 21 maart gaat niet door, ook niet op afspraak.
 • Het wijkcommissariaat sluit vanaf 17 maart tot en met 3 april de deuren, maar blijft telefonisch bereikbaar.
  Het hoofdcommissariaat in Oudenaarde blijft open volgens de normale openingsuren.

Update 14 maart 11u30

 • Herevaluatie kapperszaken: kappers mogen in de week op afspraak werken, maar niet in het weekend.

Update 13 maart 21u20

 • Toevoeging ministriële besluiten en politiebesluit van de wnd. gouverneur.

Update 13 maart 20u30

 • Erediensten worden verboden, met uitzondering van begrafenissen (mits in intieme kring).
 • Wellness/sauna valt onder recreatie, dus moet sluiten.

Update 13 maart 14u30

 • Kapperszaken mogen zowel in week als weekend klanten ontvangen maar enkel op afspraak.
 • Restaurants, frituren, ... mogen wel afhaal en thuisbezorging organiseren, zowel in week als weekend. Er mag echter niets gegeten worden in de zaak zelf en er mogen ook geen groepen verzamelen.
 • Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen.