Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 31 augustus 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de vaccinatiecampagne

VERSOEPELING VAN ALGEMENE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN HOOGPATHOGENE VOGELGRIEP VANAF 12 MEI 2021

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze voor hen zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval een periode van verhoogd risico aangekondigd en werden in dit kader verschillende preventieve maatregelen ingevoerd. Een deel van deze maatregelen werd begin april 2021 opgeheven. 

De algemene toestand is sindsdien gunstig geëvolueerd, er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Dit betekent het einde van de periode van verhoogd risico en de laatste preventieve maatregelen kunnen nu ook worden opgeheven. 

Zo is vanaf woensdag 12 mei:

  • het voor particuliere houders niet meer verplicht om pluimvee binnen, of onder netten, te voederen en te drenken; 
  • het voor professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels op te hokken; 
  • vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen; 
  • vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg 

Op 1 november riep minister David Clarinval een periode van verhoogd risico uit en werden ook verschillende preventieve maatregelen van kracht voor de professionele pluimveehouderijen. Vanaf 15 november 2020 werd in het hele land een algemene ophokplicht ingevoerd. Door een gunstige evolutie in de sanitaire toestand kon deze ophokplicht op 6 april 2021 voor particuliere houders worden opgeheven. 

Het hoogpathogene vogelgriepvirus dat deze winter in België circuleerde, zorgde voor 5 uitbraken bij professionele als particuliere houders. De 5 besmettingen werden vastgesteld in de gemeenten Menen (West-Vlaanderen), Dinant (Namen), Deerlijk (West-Vlaanderen), Silly (Henegouwen) en Waregem (West-Vlaanderen). In de zones rond de uitbraken werden bijkomende maatregelen getroffen om een verdere verspreiding van het virus te vermijden. Daarnaast zijn sinds 13 november 2020 ook 29 gevallen van de hoogpathogene variant ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen in België. 

In de zones rond de uitbraak in Waregem blijven de maatregelen en vervoersbeperkingen voorlopig wel nog van kracht en dit vermoedelijk tot 23 mei.

Informatie over het vogelgriepvirus

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/2020-12-03.asp