Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de coronapas
nieuwbouw Knipoog

Start nieuwbouw Knipoog

De nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang Knipoog in Petegem is gestart. Knipoog Petegem verhuist op termijn van de Gravinne naar een rustige en veilige locatie, gelegen tussen het ontmoetingscentrum en de bibliotheek, in het Rozenhof. Het wordt een klimaatneutraal gebouw, met duurzaamheid en efficiëntie als basis. Als alles meezit moet BKO Knipoog er haar intrek kunnen nemen in het voorjaar van 2023.

Het veelvuldig gebruik van hout en de grote ruimtes met veel lichtinval zullen het gebouw een open karakter en huiselijk gevoel geven. Door het eenvoudig grondplan wordt het materiaal ook efficiënt gebruikt. Zo worden de technische en sanitaire ruimtes centraal gebundeld waardoor dragende wanden beperkt blijven. Verder zijn er ook bufferzones tussen de stille en de luide ruimtes om grote akoestische ingrepen te vermijden.
We kiezen bewust voor milieubewuste technieken zoals een houten structuur, geothermie en zonnepanelen. 
 
De nieuwbouw zal 522.50m² groot zijn en zal een capaciteit voor maximaal 75 kinderen hebben. De nieuwbouw wordt aangebouwd en deels geïntegreerd in het bestaande ontmoetingscentrum Rozenhof zodat deze ruimtes desgevallend, bij een uitzonderlijke grotere bezetting van Knipoog, kunnen functioneren als uitbreidingszone. Hierdoor beperken we ook de vierkante meters nieuwbouw tot een minimum.
De ruimtes zullen overdag de thuisbasis vormen voor de buitenschoolse kinderopvang maar ook onze gemeentelijke verenigingen zullen een aantal ruimtes binnen de buitenschoolse kinderopvang ‘s avonds kunnen gebruiken voor vergaderingen, samenkomsten, enz.

Buiten worden verschillende groenzones aangelegd waaronder een speelzone die afgebakend wordt met struiken als een natuurlijke geluidsbuffer voor de omwonenden.