Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de coronapas

Lokaal bestuur Wortegem-Petegem zoekt kandidaten voor de 
ARMAND VERSCHOORECULTUURPRIJS EN PEETJE KNIKKERSPRIJS 2023
 

De Armand Verschoorecultuurprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een groep die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft in de culturele sector.

De socioculturele Peetje Knikkersprijs wordt uitgereikt aan een persoon, instelling, dienst, vereniging of bedrijf die zich op een opmerkelijke manier inzetten of ingezet hebben voor de maatschappij in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder.

Voorwaarden kandidatuur:

•    Elke inwoner/vereniging/groepering uit Wortegem-Petegem kan een kandidaat voor de Armand Verschoorecultuurprijs of Peetje Knikkersprijs voorstellen.
•    Een persoon, vereniging, groepering of organisatie die genomineerd wordt, moet een minimale (socio)culturele werking ontplooid hebben binnen Wortegem-Petegem.
•    De Armand Verschoorecultuurprijs/Peetje Knikkersprijs wordt slecht eenmaal toegekend aan een persoon, vereniging, groepering of organisatie.

Vermeld volgende gegevens in de motivatiebrief:

•    Naam en contactgegevens van de persoon/vereniging/groepering die de kandidatuur indient.

EN

•    Naam kandidaat Armand Verschoorecultuurprijs en/of Peetje Knikkersprijs.
•    Contactgegevens van de kandidaat (adres, telefoonnummer, e-mail).
•    Motivatie: waarom verdient deze kandidaat de Armand Verschoorecultuurprijs of Peetje Knikkersprijs?

Kandidaturen dien je in voor 1 oktober 2022:

Kandidaturen worden gericht aan de cultuurdienst. Deze kunnen zowel per post, via e-mail of via een online formulier worden ingediend.

Per post:

Cultuurdienst
Rozenhof 128
Wortegem-Petegem

Via mail:

cultuur@wortegem-petegem.be

Via een online formulier:

wortegem-petegem.bibliotheek.be/cultuurprijs