Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Vaststelling van de sectorale voorwaarden voor windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.  
 
Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.  
 
In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.  
 
U kunt volgende documenten raadplegen: 
•    het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines;
•    het bijhorende plan-MER; 
•    de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage.
 
Via de volgende kanalen:
•    online op https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines
•    online via de website van team Omgevingseffecten (team Mer): https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage
•    bij de gemeentelijke milieudienst - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem (op afspraak)