Overslaan en naar de inhoud gaan

Heb je recht op een verwarmingstoelage van het stookoliefonds in 2019?

Ja, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je verwarmt jouw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas
  Aardgas komt niet in aanmerking!
 • de levering gebeurt tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019
 • de aanvraag voor een verwarmingstoelage wordt binnen de 60 dagen na de levering ingediend

én je behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. jij of een lid van jouw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en jouw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen onder punt 2;
 2. of jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste (om als persoon ten laste te worden beschouwd moet het netto-inkomen lager zijn dan € 3.270, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld);
 3. of je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, én het OCMW heeft vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen;

Verwarmingstoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, van de prijs per liter en van de categorie waartoe jij behoort.

Het bedrag schommelt tussen € 0,14 en € 0,20 per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot 1500 liter per winter en per huishouden.
 
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwaringstoelage van € 210.

Waar en wanneer aanvragen?

Bij de sociale dienst van het OCMW Wortegem-Petegem op dinsdagvoormiddag (8u30-11u30) en donderdagnamiddag (13u30-18u) en dit binnen de 60 dagen na de levering.
 
Welke documenten meebrengen?

 • de originele factuur van de brandstoflevering
 • de leveringsbon 
 • betalingsbewijs
 • uw identiteitskaart
 • uw rekeningnummer (door middel van uw bankkaart)