Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Heb je recht op een verwarmingstoelage van het stookoliefonds?

Ja, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je verwarmt jouw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas
  Aardgas komt niet in aanmerking!
 • de levering gebeurt tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022
 • de aanvraag voor een verwarmingstoelage wordt binnen de 60 dagen na de levering ingediend

én je behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. jij of een lid van jouw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en jouw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen onder punt 2;
 2. of jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 20.763,88 verhoogd met € 3.843,96 per persoon ten laste (om als persoon ten laste te worden beschouwd moet het netto-inkomen lager zijn dan € 3.380, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld);
 3. of je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, én het OCMW heeft vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen;

Verwarmingstoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, van de prijs per liter en van de categorie waartoe jij behoort.

Het bedrag schommelt tussen € 0,14 en € 0,20 per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot 1500 liter per winter en per huishouden. De totale hoeveelheid mag opgesplitst worden in verschillende leveringen.
 
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een verwarmingstoelage tussen € 210 en € 300.

Waar en wanneer aanvragen?

De aanvraag verwarmingstoelage gebeurt door corona net ‘ietsje’ anders:
Je kan een afspraak maken bij het OCMW via het nummer 056 68 00 50. Doe dit binnen de 60 dagen na de levering.

OF

Je kan onderstaande documenten opsturen per post naar het OCMW, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem of via e-mail naar Inge.Callewaert@wortegem-petegem.be 
Gelieve 'verwarmingstoelage' te gebruiken als onderwerp van jouw mail.

Welke documenten hebben wij nodig?

 • Kopie factuur
 • Kopie betalingsbewijs
 • Kopie/foto identiteitskaart
 • Kopie/foto bankkaart