Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 31 maart 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden

Heb je recht op een verwarmingstoelage van het stookoliefonds in 2020?

Ja, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je verwarmt jouw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas
  Aardgas komt niet in aanmerking!
 • de levering gebeurt tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020
 • de aanvraag voor een verwarmingstoelage wordt binnen de 60 dagen na de levering ingediend

én je behoort tot één van de volgende categorieën:

 1. jij of een lid van jouw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en jouw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de vastgestelde grenzen onder punt 2;
 2. of jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,24 per persoon ten laste (om als persoon ten laste te worden beschouwd moet het netto-inkomen lager zijn dan € 3.330, de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld);
 3. of je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, én het OCMW heeft vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen;

Verwarmingstoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, van de prijs per liter en van de categorie waartoe jij behoort.

Het bedrag schommelt tussen € 0,14 en € 0,20 per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot 1500 liter per winter en per huishouden.
 
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwaringstoelage van € 210.

Waar en wanneer aanvragen?

Bij de sociale dienst van het OCMW Wortegem-Petegem op dinsdagvoormiddag (8u30-11u30) en donderdagnamiddag (13u30-18u) en dit binnen de 60 dagen na de levering.

Opgelet! 
Aanvragen voor een verwarmingstoelage zijn van 27 tot en met 31 juli 2020 uitzonderlijk niet mogelijk.

De aanvraag verwarmingstoelage gebeurt net ‘ietsje’ anders:
Stuur onderstaande documenten op naar Waregemseweg 35 of mail ze door naar valerie.moerman@wortegem-petegem.be:

 • Factuur
 • Betalingsbewijs
 • Kopie/ foto identiteitskaart
 • Kopie/ foto bankkaart

Na verwerking krijgt u de originele factuur en het betalingsbewijs terug toegestuurd, samen met de ingevulde aanvraagformulieren. Deze laatste dient u ondertekend terug te bezorgen.

Welke documenten meebrengen?

 • de originele factuur van de brandstoflevering
 • de leveringsbon 
 • betalingsbewijs
 • uw identiteitskaart
 • uw rekeningnummer (door middel van uw bankkaart)