Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over vaccinaties en certificaten

Belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

Op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk wordt een belasting geheven. De hoofdbeweegreden voor de invoering van deze belasting is vooral het beperken van afval. De invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming.

Tarieven

  • ≤ 20 gram: 0,005 euro per bedeeld exemplaar
  • > 20 gram: 0,005 euro per aangesneden schijf van 20 gram per bedeeld exemplaar
  • minimumheffing per verspreiding: 25,00 euro

De belastingplichtige is gehouden ten laatste op de dag waarop de verspreiding aanvangt aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. Bij gebrek aan aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast en worden de tarieven verdubbeld. 

Reglement.

Voor het verzenden van webformulieren dien je akkoord te gaan dat we jouw gegevens verwerken conform onze privacyverklaring

Aangifte voor het jaar
Kwartaal
Voeg een voorbeeld van het drukwerk toe in bijlage
Maximaal 5 bestanden.
256 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, tif, pdf.