Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de coronapas
vlaams energie- en klimaatagentschap

De premie-aanvraag voor meermaals betaalde netkosten start vanaf 1 juli 2022


Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan vanaf 1 juli 2022 tot 31 december 2022 een premie aanvragen.

Een aantal prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen of van bijvoorbeeld een kleine windturbine) heeft, bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter, meermaals distributienettarieven betaald. Dat is een van de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde.

Om de prosumenten die een financieel nadeel ondervonden tegemoet te komen, keurde de Vlaamse Regering een tegemoetkoming goed. Die geldt voor de prosumenten die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen.

Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar u kunt ze aanvragen als premie vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 via het premieloket van Fluvius. Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van de premie. 
 
Het premiebedrag hangt af van het omvormervermogen van uw zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en van de maand van uw laatste jaarafrekening (voorafgaand aan de plaatsing van de digitale meter), en varieert van 0 euro tot maximaal 170 euro. Er zijn ook situaties waarbij de berekening uitkomt op 0 euro. Welk bedrag u mag verwachten, kunt u berekenen met de calculator.   


Meer informatie
•    Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om recht te hebben op de premie?
•    Welk bedrag mag ik verwachten?