Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden
De gemeentediensten en het OCMW zijn gesloten op maandag 1 juni 2020.
Bloem op graf

BEGRAAFPLAATSEN ELSEGEM, OOIKE EN MOREGEM

Sedert begin september staan op de begraafplaatsen in Elsegem, Ooike en Moregem een infobord aan de ingang en individuele bordjes aan verschillende graven. Deze dienen als bekendmaking van twee verschillende procedures die opgestart zijn in het kader van een goed begraafplaatsenbeheer.

Enerzijds worden graven met een vervallen concessie (gekochte grond) aangeduid.     
De nabestaanden krijgen gedurende 1 jaar de tijd om de concessie te hernieuwen.     
De kostprijs hiervan is 250 euro per persoon voor 10 jaar.     
Concessies die niet hernieuwd worden, vervallen. Het gemeentebestuur kan dan overgaan tot de verwijdering en eventuele ontruiming van het graf.

Anderzijds worden ook graven zonder concessie (niet-gekochte grond) aangeduid.     
De nabestaanden krijgen éénmalig gedurende 1 jaar de tijd om toch nog een concessie aan te gaan. Hiervoor wordt retroactief gerekend vanaf het moment van begraving aan de huidige tarieven zoals ze zijn vastgelegd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2014.     
Wanneer er beslist wordt om geen concessie meer aan te kopen, kan het gemeentebestuur overgaan tot de verwijdering en eventuele ontruiming van het graf.

Indien de nabestaanden dit wensen, kunnen zij vóór 2 januari 2021 zelf het grafteken, foto’s of andere voorwerpen wegnemen. Na het verstrijken van deze termijn worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en zal er een ambtshalve verwijdering volgen.

Voor meer info, voor de hernieuwing van een concessie of voor een berekening van de kostprijs voor een retroactieve rechtzetting, kan je steeds terecht bij Katrien Decordier van de dienst bevolking op 056 68 81 14 of bevolking@wortegem-petegem.be.