Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 31 december 2020 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden
Bloem op graf

BEGRAAFPLAATSEN ELSEGEM, OOIKE EN MOREGEM

Sedert begin september staan op de begraafplaatsen in Elsegem, Ooike en Moregem een infobord aan de ingang en individuele bordjes aan verschillende graven. Deze dienen als bekendmaking van twee verschillende procedures die opgestart zijn in het kader van een goed begraafplaatsenbeheer.

Enerzijds worden graven met een vervallen concessie (gekochte grond) aangeduid.     
De nabestaanden krijgen gedurende 1 jaar de tijd om de concessie te hernieuwen.     
De kostprijs hiervan is 250 euro per persoon voor 10 jaar.     
Concessies die niet hernieuwd worden, vervallen. Het gemeentebestuur kan dan overgaan tot de verwijdering en eventuele ontruiming van het graf.

Anderzijds worden ook graven zonder concessie (niet-gekochte grond) aangeduid.     
De nabestaanden krijgen éénmalig gedurende 1 jaar de tijd om toch nog een concessie aan te gaan. Hiervoor wordt retroactief gerekend vanaf het moment van begraving aan de huidige tarieven zoals ze zijn vastgelegd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2014.     
Wanneer er beslist wordt om geen concessie meer aan te kopen, kan het gemeentebestuur overgaan tot de verwijdering en eventuele ontruiming van het graf.

Indien de nabestaanden dit wensen, kunnen zij vóór 2 januari 2021 zelf het grafteken, foto’s of andere voorwerpen wegnemen. Na het verstrijken van deze termijn worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en zal er een ambtshalve verwijdering volgen.

Voor meer info, voor de hernieuwing van een concessie of voor een berekening van de kostprijs voor een retroactieve rechtzetting, kan je steeds terecht bij Katrien Decordier van de dienst bevolking op 056 68 81 14 of bevolking@wortegem-petegem.be.