Overslaan en naar de inhoud gaan

Compensatieregeling GRUP Bouvelobos, Hemsrode, Steilrand Moregem

Eigenaars van gronden die in waarde verminderen ten gevolge van het GRUP Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand Moregem konden tot 21 februari 2019 een kapitaalschadecompensatie aanvragen.

Daarnaast kunnen ook de landbouwers die een van deze gronden pachten en de eigenaars die hun grond zelf bewerken onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een gebruikerscompensatie. De uiterste datum voor de aanvraag van de compensatie is 31 december 2019.

Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op https://www.vlm.be/nl/themas/kapitaalschadegebruikerscompensatie.