Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur zoekt kandidaten voor de driejaarlijkse

ARMAND VERSCHOORECULTUURPRIJS EN PEETJE KNIKKERSPRIJS 2020

  • De Armand Verschoorecultuurprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een groep die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft in de culturele sector.
     
  • De sociaal-culturele Peetje Knikkersprijs wordt uitgereikt aan een persoon, instelling, dienst, vereniging of bedrijf die zich op een opmerkelijke manier inzetten of ingezet hebben voor de maatschappij in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder.

Vermeld volgende gegevens in de motivatiebrief:
- naam persoon/vereniging/groepering die de kandidatuur indient
- adresgegevens indieners
- naam kandidaat A.Vcultuurprijs en/of Peetje Knikkersprijs
- adresgegevens kandidaat
- motivatie: waarom verdient deze persoon de cultuurprijs of de Peetje Knikkersprijs?

Voorwaarden kandidatuur:

  1. Elke inwoner van Wortegem-Petegem kan een kandidaat voor de A.Vcultuurprijs of Peetje Knikkersprijs voorstellen.
  2. Een vereniging, groepering of organisatie die genomineerd wordt, moet een minimale culturele werking ontplooid hebben binnen Wortegem-Petegem.
  3. Alleen inwoners van Wortegem-Petegem komen in aanmerking.
  4. De A.Vcultuurprijs/Peetje Knikkersprijs kan slechts éénmaal worden toegekend aan een persoon, vereniging of organisatie.

De kandidaturen worden verwacht vóór 1 januari 2020 op volgend adres:
Lieve De Buck
Rottestraat 4
9790 Ooike
e-postadres: lieve.debuck1@telenet.be