Overslaan en naar de inhoud gaan
buurten op den buiten

Waarover gaat het?
Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.

Opgelet: de oproep 2020 hanteert een nieuwe definitie van 'landelijke gebieden'.

Voor wie?

 • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen zoals een burengroep, buurtcomité, …);

 • Lokale organisaties (buurthuizen, sociaal-culturele verenigingen, natuurverenigingen, …) die een activiteit ontwikkelen samen met bewoners en waarbij de activiteit niet beperkt blijft tot de leden van de vereniging;

 • Lokale besturen, zorginstellingen, … die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen en samen concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project (i.e. bij de uitwerking van het idee) actief betrokken worden.

Lees hier de selectiecriteria.

Belangrijke info

Uiterste indieningsdatum 4 maart 2020
Thema duurzaamheid-participatie
Focus verbetering van de levenskwaliteit in een buurt of dorp
Financiering maximum € 5.000
Aanvrager
 • buurtbewoners
 • lokale organisaties
 • lokale besturen
Basisvoorwaarden
 • participatie bewoners
 • niet voor reguliere werking
 • uitvoering tussen juni 2020 en mei 2021

Zorg ervoor dat de ingediende projecten:

 • kwaliteitsvol en duurzaam zijn,
 • beantwoorden aan de behoeften van de bewoners,
 • haalbaar zijn,
 • kleinschalig zijn.

Meer info

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2020/300197