Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

NIEUWE OPROEP KANDIDATUREN GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De GECORO van Wortegem-Petegem bestaat uit 3 deskundigen en 4 leden die de volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen:

  • 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
  • 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector
  • 1 vertegenwoordiger voor de sociale woonactoren.

Omdat er op dit moment geen evenwichtige genderverhouding is (art. 304 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt dat maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn), lanceren we een nieuwe oproep waarbij we vooral vrouwen aansporen om zich kandidaat te stellen.

Opgelet: iedereen dient zijn kandidatuur opnieuw in te dienen.

Hoe stel ik mij kandidaat?

De kandidaturen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem voor 15 april 2020.
Deskundigen dienen volgende zaken te vermelden: naam en adres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.
Maatschappelijke geledingen dienen volgende gegevens te vermelden: naam en adres van de kandidaat én de plaatsvervanger, voor welke geleding de voordracht ingediend wordt, beknopte motivatie en eventuele deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

Info:
Isabelle Vanderlinden, stedenbouwkundig ambtenaar, 056 68 81 14, isabelle.vanderlinden@wortegem-petegem.be