Overslaan en naar de inhoud gaan
verbod leidingwater

Omwille van de aanhoudende droogte worden voorzorgsmaatregelen genomen betreffende de beperking van waterverbruik en brandgevaar.

Waterverbruik
Er geldt een verbod op:

 • het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat
 • het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater voor
  • het wassen van motorvoertuigen
  • het (bij)vullen van particuliere zwem- of plonsbaden
  • het (bij)vullen van vijvers of bevoorraden van fonteinen
  • het reinigen van straten, greppels, stoepen, ...
  • het besproeien van velden, grasperken, tuinen, sportterreinen, ... 
   tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, ...

Brandgevaar
Er geldt een verbod op:

 • het maken van een open vuur
 • roken in provinciale domeinen
 • het gebruik van vuurwerk

Overtredingen op deze politiebesluiten kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete.

Meer info