Overslaan en naar de inhoud gaan
elektriciteit

Beste inwoners, 

Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel ergens een artikel over een mogelijks stroomtekort deze winter.
Hoe zit dit afschakelplan nu in mekaar en wat betekent dit voor onze gemeente ? 

Het gehele land wordt ingedeeld in 9 afschakelschijven, gaande van 0 tot en met 8. 
Schijven 0 en 1 worden in principe niet afgeschakeld. Schijf 1 kan mogelijks door Elia zelf – daar waar alle andere schijven door Eandis worden afgeschakeld – worden afgeschakeld bij een plotse stroomuitval door een incident. Deze kans is echter zeer klein.   
De schijven 2 tot en met 8 kunnen bij een stroomtekort worden afgeschakeld. Dit gebeurt dan via een rotatiesysteem en nooit langer dan 3 u. 
Wat houdt dit rotatiesysteem in ? De eerste dag dat er mogelijks een stroomtekort dreigt wordt schijf 8 afgeschakeld. De volgende dag met een tekort wordt schijf 7  afgeschakeld en zo verder tot en met schijf 2.
In uitzonderlijke gevallen kunnen wel meerdere schijven op hetzelfde ogenblik worden afgeschakeld. 
Elke afschakeling zal, via de diverse communicatiekanalen van de bevoegde overheden, sowieso op voorhand worden aangekondigd zodat wij desgevallend nog extra maatregelen kunnen treffen. De afschakeling zelf vindt in principe steeds en enkel plaats tussen 17u en 20u.

De laag- en middenspanningscabines binnen Wortegem-Petegem bevinden zich hoofdzakelijk, volgens de huidige kaart, in schijven 1 en 3 waarbij schijf 3 Ooike, Moregem, Petegem en Elsegem beslaat. Eén cabine op de grens tussen Elsegem en Kerkhove zit wel in schijf 6. 
De deelgemeente Wortegem valt in schijf 1. Zoals hoger uiteengezet is de kans dat schijf 1 wordt afgeschakeld zeer gering maar niet onbestaand.  
Dit betekent dat het gemeentehuis, op basis van de huidige info, normaliter over stroom zal blijven beschikken en desgevallend kàn ingericht worden als crisis- en mogelijks ook opvangcentrum voor de andere deelgemeenten. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de brandweerkazerne van Oudenaarde die onze gemeente beschermt. 
Nog steeds op basis van de info die we konden opvragen bij de veiligheidsdiensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, zouden ook de spoorwegovergangen binnen onze gemeente niet getroffen worden door het afschakelplan; de slagbomen zullen dus blijven werken.    
We beklemtonen nogmaals dat dit afschakelplan steeds kan wijzigen in functie van beslissingen van het Crisiscentrum. Mocht dit gebeuren houden we jullie zeker op de hoogte. 
Wie de situatie zelf op de voet wil volgen, kan de app “Elia 4cast App” downloaden via de website www.offon.be.

Luc Vander Meeren 
Burgemeester  
Voorzitter gemeentelijke veiligheidscel