Overslaan en naar de inhoud gaan
ronde van vlaanderen

COMMERCIËLE OF PUBLICITAIRE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE DOORTOCHT VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN

Op zondag 7 april 2019 passeert de “Ronde van Vlaanderen voor Elite” en de “Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” editie 2019 in onze gemeente. 

Iedere éénmalige of bijkomstige commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van deze wielerwedstrijden, wordt slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.

Vergunningsaanvragen van activiteiten die doorgaan op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein moeten schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester.

Indien de activiteiten doorgaan in een besloten plaats maar voor iedereen vrij toegankelijk zijn, is er enkel een melding vereist.
Vergunningen of meldingen dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te gebeuren uiterlijk op 1 februari 2019.

Vergunningsaanvragen en meldingen dienen de volgende gegevens te bevatten:

  1. De naam, het adres en de contactgegevens van de aanvrager/organisator.
  2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
  3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
  4. De juiste locatie ervan.
  5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parking, toegang …) die zullen worden in plaats gesteld.
  6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, …).
  7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.