Overslaan en naar de inhoud gaan

Een nieuw Beleidsplan Ruimte

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan op. De Provincie werkt daarom aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. 

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Eerste stap: kernnota

Een eerste stap heeft de Provincie al bereikt in 2016. De kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 is het resultaat van een eerste denkoefening. Die kernnota beschrijft de strategische visie waar de Provincie naar streeft op lange termijn.

Meedenken?

Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen tijdens de raadpleging van de conceptnota. Op 8 oktober organiseert de Provincie een participatiemoment in Gent waaraan iedereen mag deelnemen.

Ruimte Oost-Vlaanderen 2050

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050