Overslaan en naar de inhoud gaan

OPROEP LEDEN VOOR DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De GECORO van Wortegem-Petegem bestaat uit 3 deskundigen en 5 leden die de volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen:

  • 3 deskundigen
  • 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
  • 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger voor de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van landbouwers
  • 1 vertegenwoordiger voor de inwoners
  • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector.

We ontvingen reeds enkele kandidaturen, maar er is geen evenwichtige genderverhouding. Volgens art. 304 §3 van het decreet lokaal bestuur mag maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht zijn. De vrouwen zijn momenteel onvoldoende vertegenwoordigd, waardoor niet kan overgegaan worden tot een rechtsgeldige samenstelling. Daarom lanceren we de oproep nogmaals.

De kandidaturen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem vóór 1 september 2019.

Deskundigen dienen volgende zaken te vermelden: naam en adres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

Maatschappelijke geledingen dienen volgende gegevens te vermelden: naam en adres van de kandidaat, van de plaatsvervanger, voor welke geleding de voordracht ingediend wordt, beknopte motivatie en eventuele deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

Info bij Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig ambtenaar, via 056 68 81 14 of via e-mail naar isabelle.vanderlinden@wortegem-petegem.be.