Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbare verkoping

van percelen grond te Wortegem-Petegem

Notaris Marleen VANDEWALLE zal openbaar te koop stellen:

 1. GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM – vierde afdeling - ELSEGEM
  Een perceel grond, ter plaatse genaamd “Eeckveld” ten kadaster bekend sectie B nummer 0255P0000, groot volgens kadaster 74a 00ca, K.I. 51,00 euro.
  MET EEN INSTELPRIJS VAN 74.000,00 EURO
   
 2. GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM – vierde afdeling - ELSEGEM
  Een perceel grond, ter plaatse genaamd “Merkegem” ten kadaster bekend sectie B nummer 0573P0000, groot volgens kadaster 52a 50ca, K.I. 41,00 euro.
  MET EEN INSTELPRIJS VAN 52.500,00 EURO
   
 3. GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM – eerste afdeling - WORTEGEM
  Een perceel grond, ter plaatse genaamd “Noordbosse” ten kadaster bekend sectie C nummer 0143BP0000, groot volgens kadaster 2a 10ca.
  MET EEN INSTELPRIJS VAN 525,00 EURO

Gebruik: vrij van gebruik en pacht mits betaling van prijs en kosten.

ENIGE ZITDAG
MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019
om 14.30 uur stipt
in café “BROUWERSHUIS”, Elsegemplein 26

Gehuwde kopers dienen beide aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd te zijn in het bezit van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.
Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn en voorzien van hun statuten.

Inlichtingen
Ten kantore van Notaris Marleen Vandewalle, Wortegemplein 2, tel. 056 73 53 70, marleen.vandewalle@belnot.be