Overslaan en naar de inhoud gaan

Het bestuur van de gemeente Wortegem-Petegem reikt jaarlijks een premie uit voor personen die instaan voor de zorg voor een persoon met een geestelijke of lichamelijke handicap.

Om recht te hebben op deze premie, moet er aan volgende voorwaarden worden voldoen:

  • De persoon met een handicap moet een inwoner zijn van onze gemeente
  • De rechtverkrijgende persoon en de persoon met een handicap, moeten deel uitmaken van hetzelfde gezin en als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister
  • De persoon met een handicap moet volledig thuis verzorgd worden of tijdens de weekends en vakantieperiodes in het gezin doorbrengen indien hij/zij geplaatst is in een internaat
  • De persoon met een handicap mag de leeftijd van 65 jaar niet overschrijden in het jaar waarin de premie wordt toegekend
  • De persoon met een handicap of zijn verzorger legt één van de volgende bewijsstukken voor:
    • Een attest, afgeleverd door de instelling die de kinderbijslag (Kind en Gezin) uitbetaalt, met daarin de erkenning en toekenning van de bijkomende of verhoogde kinderbijslag (nieuwe naam = zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)
    • Een attest, met de bevestiging van erkenning van minstens 80% blijvende arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid,  Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel of door het R.I.Z.I.V.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden?

Bezorg dan het ingevulde aanvraagformulier met bijhorend attest aan de gemeente, ter attentie van Stefanie Dhaenens, dienst welzijn, vóór 1 november 2019.