Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodwoning

Beschrijving

De doorgangswoning is gelegen te Elsegem, Elsegemplein 20. De woning werd aangekocht in 1999 en is met financiële middelen uit het Sociaal Impulsfonds volledig gerenoveerd door vzw Grijkoort, een sociale werkplaats uit Kluisbergen.

De woning is volledig ingericht, voorzien van meubilair, huisraad, alle nodige nutsvoorzieningen, en sanitair comfort.

De woning is geschikt voor de opvang van een gezin met kinderen of voor alleenstaanden (max. 4 personen).

Doelgroep

  • Ben je dakloos?
  • Woon je in een woning die niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid?
  • Heb je relationele of familiale moeilijkheden waardoor je niet thuis kan blijven wonen?
  • Ben je uit huis gezet omwille van niet-betaalde huurgelden?
  • Is je woning verwoest door brand of onbewoonbaar wegens overstromingen?

Dan is er een mogelijkheid dat je tijdelijk kunt verblijven in de doorgangswoning Elsegemplein 20. Deze woning is immers bestemd voor de tijdelijke bewoning door kansarme inwoners van Wortegem-Petegem met dringende huisvestingsproblemen, dit in afwachting van het vinden van een passende woning.

Aanvraag

Elke aanvraag tot gebruik van de woning wordt gevolgd door een sociaal en financieel onderzoek.
De toewijzing van een aanvraag tot gebruik van de woning gebeurt door het bijzonder comité voor de sociale dienst. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter alleen beslissen.

Verblijfsvergoeding

De normale verblijfsvergoeding bedraagt € 200 per maand. De normale kostenvergoeding voor het gebruik van water, elektriciteit en verwarming bedraagt € 80 per maand. Wanneer de woning gedeeld wordt met andere bewoners, wordt de verblijfsvergoeding verminderd tot € 115 per maand. Er wordt een borgsom gevraagd van € 30 voor een alleenstaand persoon (of eerste persoon van een gezin) + € 10 per bijkomende persoon wanneer het om een gezin gaat.

Verblijfsduur

De bewoner mag het huis gedurende drie maanden bewonen. Deze periode kan naargelang de omstandigheden voor eenzelfde duur verlengd worden.

Intussen dient de bewoner te zoeken naar een andere huisvesting. De sociale dienst kan hierbij helpen. Het aanbod van een gepaste woning (sociale bouwmaatschappij of privé-markt) dient te worden aanvaard.

De bewoner krijgt tijdens zijn verblijf in de doorgangswoning - indien hij dit wenst - ook de nodige financiële, sociale en psychologische begeleiding.