Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 31 maart 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig/ik wil hulp bieden
covid-19 vaccinatie

Op welke coronasteunmaatregelen kan je een beroep doen?

Winkels kunnen affiches met algemene richtlijnen downloaden en uithangen.
Download de affiche via deze link.

Op www.info-coronavirus.be kan je een overzicht vinden met betrekking tot gevolgen, preventiemaatregelen en richtlijnen.
Wie vragen heeft over de economie kan terecht op het nummer 0800 120 33.

Het gemeentebestuur nam volgende beslissingen:

 • Milieubelasting
  De milieubelasting voor gezinnen wordt in 2020 niet geïnd. Het gaat om € 35 per gezin of € 25 voor éénoudergezinnen en alleenstaanden.
 • Noodfonds lokale economie
  Het gemeentebestuur start een noodfonds op om de lokale economie een duwtje in de rug te geven. Het schepencollege zal hiertoe een werkgroep samenstellen met o.a. vertegenwoordiging uit de werkgeversorganisaties, die gerichte acties voor de lokale zelfstandigen zal uitwerken.
  Gezinnen die menen dat ze de compensatie via de milieubelasting niet nodig hebben, kunnen dit bedrag storten in het noodfonds op rekeningnummer BE38 0910 2229 4972 met de mededeling ‘ steun noodfonds’. 
 • Huur voor commerciële onroerende goederen
  De huur van de commerciële onroerende goederen, zijnde ’t Schuttershof, De Ruffel en domein de Ghellinck, wordt niet geïnd voor de maanden maart, april en mei 2020.
 • Activiteitenbundel lokale handelaars
  Om de heropening van de winkels goed in te zetten, geeft het gemeentebestuur lokale handelaars de kans om hun activiteiten voor het najaar in de kijker te zetten. Er zal een activiteitenbundel bij alle inwoners bedeeld worden. Meer info via deze link.
  OPGELET: gezien het verbod op evenementen binnen onze politiezone, zal de bedeling van de activiteitenbundel worden uitgesteld naar volgend jaar.
 • Vermelding op gemeentelijke website voor thuislevering of afhaalmogelijkheden
  Biedt jouw onderneming thuislevering op afhaling (op afspraak) aan? Laat het ons weten en wij voegen jou toe aan de lijst.
 • Gratis fotoshoot en visibiliteit
  Het gemeentebestuur biedt in samenwerking met fotografie Bienne gratis fotoshoots aan voor lokale ondernemingen. Uit elke shoot wordt één beeld op de gemeentelijke facebookpagina gedeeld, met een woordje uitleg over de onderneming. Op die manier krijgen onze lokale ondernemingen extra visibiliteit.
  Meer info via deze link.
 • Starterspremie
  Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil startende ondernemingen ondersteunen (zowel als natuurlijk persoon (zgn. eenmanszaak) als onder de vorm van vennootschap). Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt de starterspremie uitbetaald aan elke onderneming die zijn enige of eerste vestigingszetel zoals vermeld in de KBO op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem vestigt, dit vanaf 01/01/2021.
  Meer info via deze link.

 

Andere steunmaatregelen kan je hieronder raadplegen:

Zelfstandige / freelancer
Sociale bijdragen
Overbruggingsrecht
Ziekte uitkering
Hinderpremie
Ondersteuningspremie
Transitiepremie (voor niet-werkende werkzoekenden vanaf 45 jaar)
Compensatiepremie
Bescherming tegen inbeslagneming/faillissement
Ondersteuningspremie
Vlaams beschermingsmechanisme
Werkgever
Tijdelijke werkloosheid - overmacht
Tijdelijke werkloosheid - economisch
Werkgeversbijdragen
Verzekeringen
Uitstel van betaling
Belastingen
Personenbelasting - Vennootschapsbelasting - BTW
Onroerende voorheffing - Verkeersbelasting - Verlenging termijnen erfbelasting en registratiebelasting - Afbetalingsplannen
Schenking medische goederen
Vrijstelling waardevermindering handelsvordering
Versnelde teruggave btw-tegoeden
Voorafbetalingen
Kredieten / Huur
Betalingsuitstel leningen
Betalingsuitstel ondernemingskredieten
Coronalening
Corona win-win lening
Crisiswaarborg
Staatswaarborg kredietverzekering
Staatswaarborgregeling
Huurmarkt
Handelshuurlening
Subsidies
Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies
Specifieke sectoren
Handel, horeca en diensten
Toerisme
Land- en tuinbouw
Kinderopvanginitiatieven
Bijberoeper
Steunmaatregelen
Werknemer
Aanmoedigingspremie
Particulier
Overzicht maatregelen Vlaamse overheid