Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Gemeentebelastingen en retributies

Volgende gemeentebelastingen en retributies worden geheven:

voor het jaar 2023:

 • belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR
  gemeenteraadsbesluit van 22 december 2022 (publicatie 29/12/2022)
   
 • belasting op de afgifte van administratieve stukken
  gemeenteraadsbesluit van 22 december 2022 (publicatie 29/12/2022)

voor het jaar 2024:

 • belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2023 (publicatie 29/12/2023)
   
 • belasting op de afgifte van administratieve stukken
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2023 (publicatie van 29/12/2023)

voor de jaren 2023-2025:

voor de jaren 2024-2025:

 • retributie op de meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet en van planologische attesten voor de aanslagjaren 2024 en 2025
  gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2023 (publicatie 29/12/2023)

voor de jaren 2020-2025:

Voor onbepaalde termijn vanaf 1 september 2013:

voor onbepaalde termijn vanaf 15 maart 2014:

Voor onbepaalde termijn vanaf 3 februari 2015:

Voor onbepaalde termijn vanaf 1 september 2023: