Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de coronapas

Gemeentebelastingen en retributies

Volgende gemeentebelastingen worden geheven:

voor het jaar 2022:

voor het jaar 2021:

 • belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR
  gemeenteraadsbesluit van 22 december 2020 (publicatie 30/12/2020).
   
 • belasting op de afgifte van administratieve stukken
  gemeenteraadsbesluit van 22 december 2020 (publicatie 30/12/2020).

voor de jaren 2020-2022:

voor de jaren 2020-2025:

 • 882 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).
   
 • retributie op het afleveren van het formulier 'Stedenbouwkundig uittreksel - inlichtingen - vastgoedinformatie', een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister
  gemeentebelasting op de beslissing inzake de aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).
   
 •  7,7 % aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).
   
 • 750,00 euro op de tweede verblijven en de weekendhuisjes
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 (publicatie 28/12/2021) ter aanpassing van artikel 10 en schrapping van de artikelen 11, 12 en 14 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019.
   
 • belasting op de leegstand van gebouwen en woningen 
       - 1.250,00 euro voor een volledig gebouw of woonhuis
       - 500,00 euro voor elke overige woongelegenheid
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 (publicatie 28/12/2021) ter aanpassing van artikel 9 en schrapping van de artikelen 10, 11 en 13 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019.
   
 • 35,00 euro algemene gemeentelijke milieubelasting voor elk gezin
  25,00 euro algemene gemeentelijke milieubelasting als "single"
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020 betreffende de niet-heffing voor het aanslagjaar 2020 (publicatie 14/05/2020);
  gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2021 betreffende de niet-heffing voor het aanslagjaar 2021 (publicatie 03/03/2021);
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 (publicatie 28/12/2021) ter aanpassing van artikel 7 en schrapping van de artikelen 8, 9 en 11 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019;
  gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2022 betreffende de niet-heffing voor het aanslagjaar 2022 (publicatie 01/03/2022).
   
 • 10,00 euro op de afgifte van een toegangsbadge voor het gemeentelijk recyclagepark
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).
   
 • 1,50 euro per rol van 12 PMD-zakken
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2022 ter aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 06/07/2022).
   
 • 5,00 euro per set van 10 witte luierafvalzakken
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2022 ter aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 06/07/2022).
   
 • 5,00 euro per evenementenafvalzak van 60 liter
  gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2022 (publicatie 06/07/2022).
   
 • belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten:
       - ≤ 20 gram: 0,005 euro per bedeeld exemplaar
       - > 20 gram: 0,005 euro per aangesneden schijf van 20 gram per bedeeld exemplaar
  minimumheffing per verspreiding: 25,00 euro
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 (publicatie 28/12/2021) ter aanpassing van artikel 9 en schrapping van de artikelen 10, 11 en 13 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019.
   
 • 2500,00 euro belasting per mast of pyloon
  gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019);
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 (publicatie 28/12/2021) ter aanpassing van artikel 10 en schrapping van de artikelen 11, 12 en 14 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019.
   
 • belasting op de afgifte van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de afgifte van een bestuurderspas
  gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020 (publicatie 7/05/2020)
  • categorie A
   • 350,00 euro per jaar per vermeld voertuig in de akte van de vergunning tot 01/01/2030;
   • 250,00 euro per jaar per voertuig met zero-emissie vermeld in de akte van de vergunning tot 01/01/2030; 3/4
   • 250,00 euro per jaar per voertuig met een ecoscore van minstens:
    • 74 voor voertuigen met 5 zitplaatsen;
    • 71 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen;
    • 61 voor voertuigen die voldoen aan de definitie van minibus,
     vermeld in de akte van de vergunning tot 01/01/2025;
  • categorie B
   • 20,00 euro voor de aanmaak van de bestuurderspas;
  • categorie C
   • vanaf de tweede tariefwijziging standplaatstaxi binnen hetzelfde jaar, initiële tariefbepaling bij opstart van de machtiging niet meegerekend, een administratieve kost van 20,00 euro.

Voor onbepaalde termijn vanaf 1 september 2013:

voor onbepaalde termijn vanaf 15 maart 2014:

Voor onbepaalde termijn vanaf 3 februari 2015: