Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentebelastingen en retributies

Volgende gemeentebelastingen worden geheven:

voor het jaar 2019:

voor de jaren 2018 en 2019:

 • 882 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017.
  (Dit is geen verlaging van de opcentiemen t.o.v. het aanslagjaar 2017 maar een aanpassing als gevolg van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies door een inkrimping van het takenpakket van de provincies.

  Het decreet voorziet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. De Vlaamse basisheffing stijgt van 2,5% naar 3,97% vanaf 2018 (een verhoging met factor 1,588).
  Het decreet legt de gemeenten op om hun opcentiemen aan de gewijzigde situatie aan te passen. 

  De gemeente heeft ervoor gekozen om de opbrengst uit de gemeentelijke opcentiemen voor de aanslagjaren 2018 en 2019 niet te wijzigen t.o.v. de vorige aanslagjaren.

  Berekening van de gewijzigde opcentiemen:
  Om eenzelfde opbrengst te bekomen als vóór het decreet, moeten de gemeentelijke opcentiemen gedeeld worden door 1,588. 
  1400 opcentiemen/1,588 = 882 afgerond.

  Vlaamse basisheffing= KI x 1,7491 (index coëfficiënt) x 3,97%
  Opbrengst gemeente: Vlaamse heffing x 882 opcentiemen)

 • retributie op het afleveren van het formulier 'Stedenbouwkundig uittreksel - inlichtingen - vastgoedinformatie', een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister
  gemeentebelasting op de beslissing inzake de aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning
  gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017.

voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019:

voor onbepaalde termijn vanaf 15 maart 2014:

Voor onbepaalde termijn vanaf 3 februari 2015:

Voor onbepaalde termijn vanaf 30 juni 2016: