Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Verkiezingen

In 2024 zijn er vijf verschillende verkiezingen, verspreid over twee dagen:

Zondag 9 juni 2024

 • Europese parlementsverkiezingen
 • Federale parlementsverkiezingen
 • Vlaamse parlementsverkiezingen

Voor deze verkiezingen geldt opkomstplicht vanaf 16 jaar (Europese) of vanaf 18 jaar (Federale en Vlaamse). Je bent verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen, maar niet verplicht om (geldig) te stemmen. 

Op jouw oproepingsbrief staat in welk stembureau jij moet gaan stemmen. Ga op de verkiezingsdag tussen 8u00 en 14u00 naar het stembureau en neem je oproepingsbrief en je identiteitskaart mee. Ben je jouw oproepingsbrief verloren? Neem dan contact op met de dienst bevolking via bevolking@wortegem-petegem.be of 056 68 81 14.

Zondag 13 oktober 2024

 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Provinciale verkiezingen

Voor deze verkiezingen geldt stemrecht vanaf 18 jaar: je hebt het recht om je stem uit te brengen, maar je bent niet verplicht om deel te nemen.

Stemmen, is dat verplicht?

In België heb je voor enkele verkiezingen stemrecht en voor anderen opkomstplicht. Maar wat is nu precies het verschil? Bij stemrecht heb je het recht om te stemmen,
maar je moet niet. De keuze is aan jou. Geldt er opkomstplicht, dan ben je verplicht om naar de stembus te gaan, maar je bent niet verplicht om te stemmen. Als je niet wil stemmen, kan je blanco of ongeldig stemmen:

 • Blanco: je stemt niet. Je gaat het stemhokje binnen maar duidt niets aan. Je steekt een leeg stemformulier in de bus. Blanco stemmen worden wel geteld, maar gaan naar niemand. Als je blanco stemt heb je wel deelgenomen aan de verkiezingen, maar niet gestemd.
 • Ongeldig: je stemt fout. Je tekent of schrijft op je stemformulier of je duidt mensen aan van verschillende partijen. Dat is niet geldig.

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

 • Ofwel geef je een volmacht. 
 • Ofwel kan je jouw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van uw kanton die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn (neem contact op met de dienst bevolking om de contactgegevens van de vrederechter te krijgen).

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend. Als volmachtkrijger moet je eerst zelf stemmen in je eigen stembureau. Vervolgens breng je een stem uit in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat. Je toont aan de voorzitter van het stembureau de oproepingsbrief van de volmachtgever, het volmachtformulier, je identiteitskaart, je afgestempelde oproepingsbrief en het attest.

Meer informatie over stemmen met een volmacht vind je hier

Hoe ga je stemmen?

Iedere inwoner vanaf 16 jaar is op 9 juni 2024 verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Je moet persoonlijk je stem uitbrengen in het kiesbureau dat op jouw
oproepingsbrief staat. In Wortegem-Petegem stemmen we enkel op papier:

 • Geef je identiteitskaart en oproepingsbrief af in het stembureau.
 • Je krijgt drie stembiljetten, één per verkiezing. Als je 16 of 17 jaar bent, krijg je maar één stembiljet.
 • Neem de stembiljetten mee in het stemhokje en vouw ze open. Ook als je blanco wil stemmen moet je even in het stemhokje gaan. Zo blijft jouw stem geheim.
 • Je mag enkel stemmen met het rode potlood in je stemhokje, niet met een ander potlood.
 • Kleur op één stembiljet alleen bolletjes van één lijst in. Kleur het bolletje bovenaan de lijst rood voor een lijststem, en/of kleur de bolletjes naast de namen van kandidaten voor naamstemmen.
 • Als je een fout maakt op jouw stembiljet, dan zeg je dit aan de voorzitter van het stembureau. Die scheuren jouw foute stembiljet meteen en geven jou een nieuw.
 • Vouw je stembiljetten dicht, ga uit het stemhokje en stop elk stembiljet in de juiste kist: de naam van de verkiezing staat er telkens op. Je krijgt je identiteitskaart en oproepingsbrief terug, met een stempel om te bewijzen dat je gestemd hebt.

Transport van rolstoelgebruikers

Op 9 juni 2024 kunnen rolstoelgebruikers een beroep doen op aangepast vervoer naar en van het stemlokaal. De Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer Oost-Vlaanderen, of de MAV Oost-Vlaanderen, coördineert de aanvragen van personen die beroep willen doen op aangepast vervoer. Zij doen hiervoor beroep op verschillende partners. Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 zullen zij de coördinatie op zich nemen voor de organisatie van het vervoer van rolstoelgebruikers naar de stemlokalen. Het is belangrijk tijdig te reserveren, aangezien de capaciteit beperkt is. 

MAV Oost-Vlaanderen is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 op het gratis nummer 0800 95 996 en per mail: info@mobar.eu.

Documenten

Meer informatie over de verkiezingen vind je op www.verkiezingen.fgov.be, de officiële verkiezingswebsite van de dienst Binnenlandse Zaken.