Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Pensioen

Rustpensioen 

De pensioenaanvraag gebeurt bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats, ten vroegste één jaar vóór de gekozen ingangsdatum.
Op de website www.sfpd.fgov.be vind je heel wat informatie over het pensioenstelsel. Indien je over een kaartlezer beschikt, kan je ook zelf jouw pensioen aanvragen, een raming en jouw loopbaan bekijken.

Overlevingspensioen 

Bij het overlijden van jouw huwelijkspartner heb je recht op een overlevingspensioen.
Was jouw echtgeno(o)t(e) nog niet met pensioen, dan dien je een pensioenaanvraag in bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats.
Was hij/zij reeds gepensioneerd, dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Het overlevingspensioen wordt dan automatisch aan jou toegekend.

Inkomensgarantie voor ouderen 

Dit is een financiële hulp aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken.
Indien men een pensioenaanvraag indient, wordt automatisch nagegaan of de aanvrager aanspraak kan maken op deze uitkering.