Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Identiteit

Elektronische identiteitskaart 

De geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart bedraagt 10 jaar (30 jaar voor 75-plussers).
De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een elektronische chip. De kaart bevat informatie die met het blote oog zichtbaar is, maar eveneens informatie die elektronisch kan gelezen worden.
Kostprijs : € 20,50

 
Administratieve procedure

 • je ontvangt thuis via de post een oproepingskaart
 • je gaat naar de dienst burgerzaken met een recente pasfoto (max. 6 maand oud) om het basisdocument voor de aanmaak van de identiteitskaart te ondertekenen
 • je ontvangt thuis een PIN- en PUK-code van de firma ZETES (niet weggooien of verliezen!)
 • met deze codes kom je opnieuw naar de dienst burgerzaken
 • ondertussen werd jouw elektronische identiteitskaart opgestuurd naar onze diensten
 • bij de dienst steek je jouw identiteitskaart in een kaartlezer en maak je door het intikken van de codes de identiteitskaart gebruiksklaar.

De aflevertermijn is max. 3 weken.

De aanvraag voor een herdruk van de pin-pukcodes kan via deze website.

 
Spoedprocedure
Bij de zeer dringende spoedprocedure zijn de elektronische identiteitskaart met pin/puk code vanaf de 2de werkdag na de ondertekening van het basisdocument beschikbaar op het gemeentehuis.
Kostprijs : € 111,80

Kids-ID 

Gaat u op reis met uw kinderen? Vraag tijdig de Kids-ID aan.

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. Het is daarnaast ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa. De kaart is 3 jaar geldig en kan de leeftijd van 12 jaar overschrijden.
De levertijd van een kids-ID is 3 weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij jouw gemeente.

Om een kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, dien je

 • het ouderlijk gezag te hebben over het kind
 • samen met het kind naar de gemeente te komen voor de aanvraag
 • een pasfoto van het kind mee te brengen (voor kleine kinderen is het aangeraden om een foto te nemen bij een fotograaf)

Kostprijs: € 7,30

Maar de kids-ID is heel wat meer dan een identiteitsbewijs. Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met de kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten, de kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.

Meer info vindt u op www.halloouders.be of eid.belgium.be.

Spoedprocedure
Bij de zeer dringende spoedprocedure zijn de kids-ID met pin/puk-code vanaf de 2e werkdag na de ondertekening van het basisdocument beschikbaar op het gemeentehuis.
Kostprijs: € 100,80

Adressen en uittreksels opvragen 

Ben je op zoek naar het adres van iemand en wil je dit bij het lokaal bestuur opvragen? Weet dan dat Burgerzaken enkel onder strikte voorwaarden informatie uit de bevolkingsregisters meegeeft. Dit is naar aanleiding van de wet op de privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wie
De dienst burgerzaken geeft informatie uit de bevolkingsregisters aan

 • jezelf, als het over je eigen gegevens gaat
 • iemand anders, onder bepaalde voorwaarden

Eigen gegevens
Iedereen kan een uittreksel of attest krijgen met informatie over zijn eigen gegevens.
Via de toepassing “mijn dossier” van het rijksregister kan je reeds heel wat attesten van jezelf downloaden indien je een kaartlezer bezit. Ga hier naar de website.

Gegevens van anderen
Je kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek informatie uit de bevolkingsregisters krijgen over een andere inwoner, indien dat wettelijk is toegestaan. De documenten moeten dus nodig zijn voor het opstarten of uitvoeren van een wettelijke procedure waarbij het vereist is de woonplaats te kennen van de persoon tegen wie de procedure gericht is.

Niet toegelaten opzoekingen zijn

 • aanvragen van burgers over derden, bijvoorbeeld in het kader van reünies
 • aanvragen van redacties van verschillende media
 • aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van bepaalde doelgroepen vragen, bijvoorbeeld een jeugdbeweging, een voetbalclub

Procedure
Je doet je verzoek schriftelijk aan Burgerzaken.

Legalisatie handtekening 

Bij legalisatie van een handtekening wordt de identiteit van de ondertekenaar nagegaan en wordt de echtheid van zijn handtekening schriftelijk bevestigd. Via de identiteitskaart kan de echtheid van de handtekening nagegaan worden.