Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

UNIZO Wortegem-Petegem

UNIZO, de Unie van Zelfstandige ondernemers, verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaak tot groei-KMO, uit alle sectoren. Daarmee is het de grootste ondernemersorganisatie. UNIZO steunt op een breed uitgebouwd netwerk van honderden ondernemersgroepen in steden en gemeenten. UNIZO-Wortegem-Petegem is er één van.

Het UNIZO-bestuur is aanspreekpunt. UNIZO-leden kunnen met al hun ondernemersvragen terecht bij een van de UNIZO-bestuurders.
Waar nodig, brengen wij u in contact met de juiste UNIZO-medewerkers.

Elke dag opkomen voor uw belangen is onze kernopdracht. Het UNIZO-bestuur gaat in gesprek met het gemeentebestuur om een goed ondernemersklimaat te realiseren. Daarvoor volgen wij dossiers waarin het ondernemersbelang aanwezig is van nabij op. We nemen vertegenwoordigingen op in verschillende gemeentelijke adviesorganen. Voor het opstellen van een standpunt of zoeken naar oplossingen kunnen we rekenen op de specialisten van UNIZO.

Daarnaast bieden wij u volop kansen om uw eigen ondernemersnetwerk uit te bouwen, organiseren wij professionele informatiesessies en organiseren wij acties die ondernemen in onze gemeente bevorderen.

Wenst u mee te werken aan UNIZO in uw gemeente, stuur ons een mailtje.

Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten zijn gefusioneerd
Samen vormen zij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Hulp nodig naar aanleiding van een arbeidsongeval? In uw streek staat een sociaal assistent(e) van Fedris tot uw dienst. U kunt er ook terecht met algemene vragen over beroepsziekten.
Voor specifieke vragen over beroepsziekten belt u beter naar 02 226 63 19 of mailt u naar beroepsziekte@fedris.be.

Waar en wanneer?
Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

BRUGGE
Gistelsesteenweg 524, Oud gemeentehuis St.-Andries-Brugge,
T 050 72 70 58
Elke dinsdag van 9u00 tot 12u00
In juli en augustus slechts 1 dinsdagvoormiddag per maand.

GENT
Stedelijk Administratief Centrum, W. Wilsonplein 1
T 09 266 76 88
Elke woensdag van 9u00 tot 12u00
In juli en augustus slechts 1 woensdagvoormiddag per maand.

KORTRIJK
Sociaal Huis, Budastraat 27
T 056 24 48 52
Elke woensdag van 13u30 tot 16u00
In juli en augustus slechts 1 woensdagnamiddag per maand.

ROESELARE
OCMW-Dienstencentrum "Ten Elsberge", Mandellaan 101
T 051 24 60 50
Elke eerste maandag van de maand van 9u00 tot 11u30
Niet in juli en augustus.

Wat doet Fedris voor u?

De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit.

Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op Fedris beroep doen.

Participatiefonds

Participatiefonds Vlaanderen heeft als opdracht het bijdragen aan de verhoging van de slaagkansen van ondernemingen door het verschaffen van achtergestelde leningen, al dan niet in cofinanciering met andere partners. Participatiefonds Vlaanderen heeft zijn leningproducten aangepast en biedt voortaan nog twee producten aan:

de vroegere Starteo-, Optimeo- en BA+-leningen zijn samengesmolten in de Kmo-cofinanciering.
de vroegere Startlening is vervangen door de Startlening+.
Website Participatiefonds Vlaanderen.

Voka

Wie is Voka ?
Sinds 6 januari 2004 vormen het VEV (Vlaams Economisch Verbond) en de 8 Vlaamse Kamers van Koophandel (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Halle-Vilvoorde, Limburg, Antwerpen-Waasland, Kempen, Mechelen, Leuven) samen Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.
Onze Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen maakt dus voortaan deel uit van Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen.

Het onafhankelijk netwerk Voka zorgt er enerzijds voor dat Voka-Vlaams Economisch Verbond reikt tot op het lokale niveau en anderzijds dat Voka-Kamers van Koophandel reiken tot op het Vlaamse niveau. Voka-Vlaams Economisch Verbond staat voor standpuntbepaling, belangenbehartiging (lobbying bij politiek/overheid en overleg met sociale partners) en netwerking.  Dit alles wordt ondersteund door haar sterk kenniscentrum.

De acht Voka-Kamers van Koophandel staan voor netwerking en voor een sterke dienstverlening (ondernemingsloket, opleidingen, vorming, training, infosessies, werkgelegenheidsinitiatieven, informatie, ...).

De 9 entiteiten van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, zorgen zo samen voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en voor het algemene belang van de ondernemingen.  Het Vlaams netwerk van ondernemingen zorgt voor de kortste weg naar Brussel en voor de kortste weg naar het lokale bestuursniveau, voor al onze leden. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgericht op vraag van de ondernemingen.  Zij waren op zoek naar een vertegenwoordiging met nog meer performantie, slagkracht en efficiëntie.

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is geen afkorting. Het staat voor :
V   Vlaanderen, Vlaams, verenigen.
O   Ondernemingen, ondernemend Vlaanderen, onafhankelijk, ondernemingsvriendelijk klimaat.
K   Kamers van Koophandel, krachtig.
A   Alle ondernemingen, alle sectoren.

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, staat voor een netwerk van 17.000 ondernemingen, waarvan zowat 3.000 in Oost-Vlaanderen.  Het werkt samen met 19 sectoren. Daarmee vertegenwoordigen ze 60 % van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en 60 % van de private werkgelegenheid.  In totaal gaat het om meer dan 900.000 mensen.

Meer informatie: http://www.kvkov.voka.be

Kantoor regio Vlaamse Ardennen
Markt 41
9700 Oudenaarde
T 055 39 04 90
F 055 39 04 99

Agentschap ondernemen

Hebt u startersplannen ? Bent u ondernemer? Wat kan u van het Agentschap Ondernemen verwachten?

  • Informatie en advies over de overheidsmaatregelen:
    over financiering, over het vestigen van een onderneming, over de vergunningen die u nodig hebt, over de wetgeving die u moet kennen,… U kan ook zelf aan de slag met de subsidiedatabank of het startkompas om de haalbaarheid van uw project te beoordelen. Voor complexe vragen kan u terecht bij een accountmanager .
  • Subsidies zoals de kmo-portefeuille of de ecologiepremie, voor bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen, voor hinder bij openbare werken…

Surf naar www.vlaio.be of maak een afspraak in een van de provinciale kantoren.
U kunt met uw ondernemersvragen vanzelfsprekend in de eerste plaats terecht bij uw gemeente. 

Erkende ondernemingsloketten

De FOD Economie heeft 8 erkende ondernemingsloketten aangeduid. Deze lijst geeft enkel de coördinaten van de maatschappelijke zetel weer. Daaronder kan je de ondernemingsloketten in Oudenaarde vinden.

De erkende ondernemingsloketten in Oudenaarde :

SECUREX GO-START
Beverestraat 45/0102
9700 Oudenaarde
T 055 33 39 11
oudenaarde.go-start@securex.be

LIANTIS
Einestraat 26
9700 Oudenaarde
T 055 23 29 29
oudenaarde@liantis.be

FORMALIS 
Industriezone De Bruwaan 35
9700 Oudenaarde
T 055 33 74 40
oudenaarde@formalis.be

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV)

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, of kortweg EROV, is een paraprovinciale vzw die initiatieven inricht ter ondersteuning van de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie. EROV realiseert deze opdracht steeds vanuit opgebouwde expertise en toegepast onderzoek, en in overleg met het breedmaatschappelijk sociaal-economisch weefsel.

Om dit te realiseren onderneemt EROV heel wat acties. De werking steunt vandaag op vier pijlers:

EROV zet, als eerste pijler, in op de ervaringsuitwisseling, netwerking en samenwerking tussen de Oost-Vlaamse ondernemers. 'Ondernemen' wordt vandaag breed benaderd: van 'sociale' ondernemers in de social profit, over de producenten van de streekproducten, tot de lokale handelaars bij u om de hoek: allen dragen ze bij tot de welvaart in onze regio.
EROV brengt als ontmoetingsplatform social profit, bedrijfswereld en detailhandel samen in het EROV-Netwerk Ondernemen. Diverse seminaries en netwerkmomenten worden hiertoe ingericht.

Ten tweede begeleidt EROV het detailhandelsbeleid en centrummanagement in steden en gemeenten. EROV begeleidt steden en gemeenten hierbij intensief in het kader van het Provinciaal Platform Detailhandel.

Ten derde maakt EROV jongeren warm voor ondernemerschap. De theatervoorstelling 'Eureka, ik onderneem!' is hiervan een mooie illustratie. Een dynamische voorstelling zet leerlingen er toe aan positief en ondernemend in het leven te staan. Een gepast voor- en natraject, met onder meer getuigenissen van jonge ondernemers, versterkt deze boodschap.

Als vierde pijler zorgt EROV voor de blijvende promotie en imago-ondersteuning van markante Oost-Vlaamse sectoren en streekproducten. Het Groot Vleeshuis is intussen een begrip als het gaat om het promoten én proeven van de Oost-Vlaamse streekproducten.

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (EROV)
Huis van de Economie
Seminariestraat 2, 9000 Gent
www.erov.be
secretariaat.erov@oost-vlaanderen.be  

T +32 9 267 86 10
F +32 9 267 86 95