Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

Op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk wordt een belasting geheven. De hoofdbeweegreden voor de invoering van deze belasting is vooral het beperken van afval. De invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming.

Tarieven

  • ≤ 20 gram: 0,005 euro per bedeeld exemplaar
  • > 20 gram: 0,005 euro per aangesneden schijf van 20 gram per bedeeld exemplaar
  • minimumheffing per verspreiding: 25,00 euro

De belastingplichtige is gehouden ten laatste binnen de veertien kalenderdagen na de verspreiding aangifte te doen en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. Bij gebrek aan aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast en worden de tarieven verdubbeld. 

Vul het aangifteformulier in en verstuur het:

Reglement.