Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Financieringsbronnen

Het OCMW beschikt over een aantal financiële middelen om zijn maatschappelijke opdrachten te verwezenlijken:

  • financiële middelen afkomstig uit het beheer van de roerende en onroerende goederen waarover het OCMW beschikt (verhuringen, verpachtingen, intresten, verkopen…..)
  • de (gedeeltelijke) terugbetaling door de staat van sommige vormen van maatschappelijke dienstverlening: leefloon, voorschotten op kinderbijslagen, voorschotten op onderhoudsgelden, de financiële steunverlening aan kandidaat-politieke vluchtelingen ingeschreven in het wachtregister, de kosten verbonden aan het lokaal opvanginitiatief, …
  • de terugbetaling door onderhoudsplichtigen van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening
  • staatstoelagen voor de bouw of het renoveren van woningen of instellingen
  • een staatstoelage voor de medewerking van het OCMW aan de energielevering aan hulpbehoevenden
  • een toelage uit het Elektriciteitsfonds

Aangezien bovenstaande middelen niet voldoende zijn om naast de maatschappelijke dienstverlening, ook nog eens de personeelskosten en andere vaste kosten (administratie, informatica, onderhoud onroerend patrimonium…) te financieren, wordt vanuit de gemeente voor een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW gezorgd.

Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar, dit voor zowel het OCMW als de gemeente. Het meerjarenplan is gebaseerd, vanuit het principe van het geïntegreerd lokaal sociaal beleid, op een gemeenschappelijke doelstellingenboom voor gemeente en OCMW.