Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Verkiezingen

Zondag 13 oktober 2024

 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Provinciale verkiezingen

Voor deze verkiezingen geldt stemrecht vanaf 18 jaar: je hebt het recht om je stem uit te brengen, maar je bent niet verplicht om deel te nemen.

Stemmen, is dat verplicht?

In België heb je voor enkele verkiezingen stemrecht en voor anderen opkomstplicht. Maar wat is nu precies het verschil? Bij stemrecht heb je het recht om te stemmen,
maar je moet niet. De keuze is aan jou. Geldt er opkomstplicht, dan ben je verplicht om naar de stembus te gaan, maar je bent niet verplicht om te stemmen. Als je niet wil stemmen, kan je blanco of ongeldig stemmen:

 • Blanco: je stemt niet. Je gaat het stemhokje binnen maar duidt niets aan. Je steekt een leeg stemformulier in de bus. Blanco stemmen worden wel geteld, maar gaan naar niemand. Als je blanco stemt heb je wel deelgenomen aan de verkiezingen, maar niet gestemd.
 • Ongeldig: je stemt fout. Je tekent of schrijft op je stemformulier of je duidt mensen aan van verschillende partijen. Dat is niet geldig.

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

 • Ofwel geef je een volmacht. 
 • Ofwel kan je jouw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van uw kanton die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn (neem contact op met de dienst bevolking om de contactgegevens van de vrederechter te krijgen).

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend. Als volmachtkrijger moet je eerst zelf stemmen in je eigen stembureau. Vervolgens breng je een stem uit in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat. Je toont aan de voorzitter van het stembureau de oproepingsbrief van de volmachtgever, het volmachtformulier, je identiteitskaart, je afgestempelde oproepingsbrief en het attest.

Meer informatie over stemmen met een volmacht vind je hier

Inschrijving EU-burgers verkiezingen 13 oktober 2024

Op zondag 13 oktober 2024 kunnen niet-Belgische inwoners stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is geen verplichting. Ze moeten zich ten laatste op 31 juli 2024 inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats. Om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je bent op 1 augustus 2024 ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.
 • Je bent minstens 18 jaar oud op het moment van de verkiezingen.
 • Je beschikt over stemrecht.
 • Voor niet-EU vreemdelingen:
  • Je hebt al vijf jaar ononderbroken en wettelijk verblijf.
  • Je ondertekent een verklaring dat je de Grondwet, de Belgische wetten en het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens zal naleven.
 • Je hebt je geregistreerd op de kiezerslijst ten laatste op 31 juli 2024.

Hoe kan je je registreren?

Meer informatie over de verkiezingen vind je op www.verkiezingen.fgov.be, de officiële verkiezingswebsite van de dienst Binnenlandse Zaken.