Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de vaccinatiecampagne

Gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de raad voor cultuurbeleid betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid door, voor de besluitvorming, de raad voor cultuurbeleid om advies te vragen over alle aangelegenheden die vallen onder de culturele materies.

De erkende raad voor cultuurbeleid heeft daarnaast als opdracht om het plaatselijke culturele werk te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties enerzijds en het organiseren van eigen activiteiten anderzijds.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid
  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord
  • onderzoek verrichten naar en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied
  • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding
  • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving

De raad, samengesteld uit leden die met veel inzet en enthousiasme het cultuurbeleid in Wortegem-Petegem willen helpen uitbouwen, hanteert een open-debatcultuur.  Iedereen mag en moet in de mogelijkheid zijn om in alle vrijheid zijn of haar mening te uiten.

Samenstelling bestuur 

Naam Functie Vereniging
Mariette Cnockaert  Penningmeester  
Lieve De Buck Voorzitster  
Jacques Vancraeyenest Secretaris Tsoefleurke
Stijn Laurez Lid vzw Ons Dorp
Annie Lens Lid  
Jimmy Santens Lid De Vagebonden
Marie-Claire Taelman Lid De Blauw Lotus
Ghislaine Van Bel Lid  
Karel Van Crombrugge Lid  
Sofie Van Hamme Lid  
Frans Vandenhende Lid Heemkundige Kring Bouveloo
Mieke (Anne) Vanheulenberghe Lid 1-mei comité
Veerle Nachtegaele Schepen van cultuur Niet stemgerechtigd
Ruth Debels Cultuurcoördinator Niet stemgerechtigd