Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokaal overleg kinderopvang Wortegem-Petegem

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad die aan het gemeentebestuur advies verleent inzake kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang en brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Men leert er elkaar beter kennen en er wordt een weg geopend naar mogelijke samenwerkingsverbanden.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang.  Ze legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang.  Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de betrokkenen, zitten in het Lokaal Overleg vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers (ouders), het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden.

De samenstelling en de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Hieronder vindt u de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Algemene vergadering

Stemgerechtigde leden

Naam Vertegenwoordiging Adres
Els Kelem Vrije basisschool Wortegem Gotstraat 1/A, Wortegem-Petegem
Johan De Waele Gemeentelijke basisschool De Kouter Lindestraat 30, Wortegem-Petegem
Ellen de Coene Vrije basisschool Petegem Lindestraat 16, Wortegem-Petegem
Evelien Gistelinck Oudercomité vrije basisschool Wortegem Oudenaardseweg 38, Wortegem-Petegem
Tim Lietaer Oudercomité gemeenteschool Tweemolenstraat 46, Zwevegem
Dominiek Verkinderen Voorzitter lokaal overleg kinderopvang Biesbosstraat 26, Wortegem-Petegem
Marleen Van De Populiere Gezinsbond Wortegem Stoofstraat 7, Wortegem-Petegem
Nathalie Houfflijn Geïnteresseerde ouder Nieuwpoorterf 7, Oudenaarde
Niki De Loof FELIES - dienst opvanggezinnen St. - Jozefsplein 7, Oudenaarde
Tonia Van Merhaeghe vzw BKO Knipoog Gotstraat 1, Wortegem-Petegem
Greet De Reycke Mini-crèche 't Dolfijntje Vlaamse Ardennenstraat 2, Wortegem-Petegem
Alain Van Steenbrugge Geïnteresseerde ouder Molenkouter 13, Wortegem-Petegem

Niet-stemgerechtigde leden

Naam Vertegenwoordiging Adres
Kurt Fonteyne Voorzitter OCMW Groenstraat 11/A, Wortegem-Petegem
Isabelle Van den Dorpe Schepen voor sociale zaken Zonnestraat 23, Wortegem-Petegem
Grietje Moerman Diensthoofd burgerzaken en welzijn Waregemseweg 35, Wortegem-Petegem
Dina Libbrecht Regionaal consultant Hendrik I-lei 17, Vilvoorde
Yves Cousaert Gemeenteraadslid N-VA Kouterlos 12, Wortegem-Petegem
Sven De Donder OCMW-raadslid N-VA Biesbosstraat 4, Wortegem-Petegem
Nicole Van der Straeten Gemeenteraadslid CD&V Bouvelostraat 9, Wortegem-Petegem
Leen Baert OCMW-raadslid CD&V Kloosterhoek 7, Wortegem-Petegem
Koen Desloovere Gemeenteraadslid Open VLD Peeshoek 17B, Wortegem-Petegem
Petra Van Butsele OCMW-raadslid Open VLD Kortrijkstraat 99, Wortegem-Petegem

Dagelijks bestuur

  • Dominiek Verkinderen, voorzitter
  • Grietje Moerman, secretaris
  • Isabelle Van den Dorpe, schepen voor sociale zaken
  • Nathalie Houfflijn, geïnteresseerde ouder
  • Tonia Van Merhaeghe, vzw BKO Knipoog

Meldpunt kinderopvang

Op zoek naar opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar?
www.kinderopvangzov.be