Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in onze gemeente. De jeugdraad bestaat naast individuele jongeren (die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging) uit minimum 2 vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging. Deze jongeren komen tweemaandelijks samen op een algemene vergadering. Soms richt de jeugdraad ook een werkgroep op om bepaalde dingen gemakkelijker uit te werken. 

De jeugdraad heeft de bedoeling om

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies te geven over het jeugdbeleid (wat loopt er fout, wat kan beter, wat moet er bijkomen, ...)
  • samenwerking en overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf
  • activiteiten voor de jeugd aan te moedigen, te stimuleren en zelf ook te organiseren
  • voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis te zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren te stimuleren

De gemeentelijke jeugdraad is steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die

  • een neus hebben voor een jong beleid
  • het willen opnemen voor de jeugd
  • een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Wortegem-Petegem
  • coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren
  • kortom, het jeugdbeleid in Wortegem-Petegem gestalte willen helpen geven

Ook al wil je niet meteen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je gewoon zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons gerust weten! Heb jij interesse, neem dan contact op met de jeugddienst.

Samenstelling
De algemene vergadering bestaat momenteel uit 6 stemgerechtigde leden en 2 waarnemers:

Naam Functie Vereniging
Jente Bauters Stemgerechtigde Speelkriebels
Sjaakie Valcke Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Lomme Wuyts Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Hugo Berton Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Luca Vansteenbrugge Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Gaétan Callens Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Cis De Winter Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Tonia Van Merhaeghe Stemgerechtigde Knipoog
Emmelie Martin Stemgerechtigde VBS 't Hinkelpad
Isabelle Derycke Stemgerechtigde VBS 't Hinkelpad
Isabelle Van den Dorpe Waarnemer Schepen voor jeugd
Yentl Maes Secretaris Jeugdconsulente