Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

sportraad

Samenstelling sportraad

RAAD VAN BESTUUR

Vertegenwoordigers / functie Sportinitiatief / deskundige
Frank Cnudde, voorzitter Vijfkerkenloop
Johan De Waele, ondervoorzitter GBS De Kouter
Luc de Clercq, secretaris Stokerij- en Sint-Rochusruiters
Nadine De Schamp, penningmeester Deskundige
Luc Snoeck, bestuurslid Fusietrappers
Lien Rommeyns, bestuurslid VBS De Sterrenboom
Nathalie De Preester, bestuurslid Zondagjogging
Daniël Paermentier, bestuurslid S-Sport Recreas
Heidi Nolf, bestuurslid Krijgskunstschool
Thijs Douterloigne, bestuurslid VBS 't Hinkelpad
Pieter Nachtegaele, waarnemend lid Sportfunctionaris
Maarten Van Tieghem, waarnemend lid Schepen van sport

ALGEMENE VERGADERING

Vertegenwoordigers Sportinitiatief / deskundige
Kurt De Haspe Petegem koerscomité
Johan De Waele GBS De Kouter
Conny Van Thuyne Ooiketrapsters
Luc Snoeck Fusietrappers
Lien Rommeyns VBS De Sterrenboom
Nathalie De Preester Zondagjogging
Eddy Veys Vijfkerkenloop
Daniël Paermentier S-Sport Recreas
Heidi Nolf Krijgskunstschool
Luc de Clercq Stokerij- en Sint-Rochusruiters
Sylvaire Van Driessche Okra Sport Wortegem-Moregem
Jurgen Lacroix KFC Petegem a/d Schelde
Thijs Douterloigne VBS 't Hinkelpad
Nadine De Schamp Deskundige
Plaatsvervangers
Freddy Mespreuve Petegem koerscomité
Anneleen Michiels Ooiketrapsters
Erwin Vantieghem Zondagjogging
Frank Cnudde Vijfkerkenloop
Luc Desmet S-Sport Recreas
Wouter Robbens Krijgskunstschool
Gabriel Baert Stokerij- en Sint-Rochusruiters
Daniël Godefroidt Okra Sport Wortegem-Moregem
Stijn Baert KFC Petegem a/d Schelde
Piet Speleers Sparta Wortegem

Werking

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van alle inwoners van Wortegem-Petegem.

Erkenning van de Sportraad als officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur

Concreet betekent dit dat de sportraad onder meer:

  • advies geeft aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur
  • activiteiten coördineert door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen
  • sportief onderzoek verricht en sportgerichte documentatie aanlegt
  • op behoeften afgestemde initiatieven neemt inzake sportanimatie, sportbeoefening en kaderopleiding

Wie kan aansluiten bij de sportraad?

Alle actoren uit het Nederlandstalig sportleven van de gemeente Wortegem-Petegem kunnen deel uit maken van de algemene vergadering, zijnde:

  • alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente