Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Gemeentelijke premie voor verzorging van personen met een beperking

Jaarlijks wordt een gemeentelijke premie toegekend aan personen die instaan voor de verzorging van een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking. Lees hier het reglement (publicatie 23 december 2020).

Er zijn drie voorwaarden om de premie te bekomen:

 1. De rechthebbende persoon dient een aanvraag in bij de algemene dienst van het gemeentebestuur vóór 1 november.

 2. De persoon met een beperking moet
  a) deel uitmaken van het gezin van de rechthebbende en er als dusdanig ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  b) erkend zijn als persoon behorende tot minstens categorie III met een graad van zelfredzaamheid van minstens 12 punten en de leeftijd van 65 jaar niet overschreden hebben in het jaar waarin de premie wordt toegekend.

 3. Om recht te hebben op de toelage dient de rechthebbende één van de volgende stukken voor te leggen:
  a) een attest afgeleverd door de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt, waarin bevestigd wordt dat de persoon in kwestie 80 % ongeschikt werd erkend met het oog op de toekenning van de bijkomende of verlengde kinderbijslag.
  b) een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een beperking, Kruidtuinlaan 50 – B150 te 1000 Brussel of het R.I.Z.I.V.

European Disability Card

Op de gemeenteraad van 27 juni 2019 werd de aansluiting van de gemeente als partner van de European Disability Card goedgekeurd.

DOEL
Toegankelijkheid en integratie van personen met een handicap in de maatschappij bevorderen.

VOOR WIE
De kaart wordt uitgereikt (aangevraagd) op verzoek van personen met een beperking die erkend zijn door 1 van de 5 instellingen in ons land, belast met het integratiebeleid voor personen met een handicap. 

 1. FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een Handicap)
 2. VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 3. AViQ (Agence pour une vie de Qualité)
 4. PHARE (Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
 5. DSL (Deisntstelle für Selbstbestimmtes Leben) 

De kaart is gratis voor de aanvrager en geldig voor 5 jaar, ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Meer informatie over de European Disability Card en een lijst met de huidige deelnemende partners  vind je terug op de website www.eudisabilitycard.be.

European Disability Card

Gemeentelijke toelage voor herbruikbare luiers

Jonge ouders kunnen een gemeentelijke toelage krijgen voor het gebruik van herbruikbare luiers.

Uit milieuvriendelijk oogpunt dient het gebruik van herbruikbare luiers aangemoedigd te worden. Het restafval van 1 kind met wegwerpluiers wordt nl. geraamd op een 1000 à 1700 kg. Het gebruik van herbruikbare luiers betekent dus een belangrijke afvalpreventiemaatregel. Veel ouders worden echter nog afgeschrikt om gebruik te maken van herbruikbare luiers door de onbekendheid en de hoge aankoopprijs.

Hieraan wil onze gemeente tegemoetkomen door een tussenkomst in de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers.

De toelage bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 75 euro per kind. De toelage kan slechts éénmaal per kind worden aangevraagd en dit tot de derde verjaardag van het kind.

Bekijk hier het reglement.

Individuele projectaanvragen ontwikkelingssamenwerking door inwoners van Wortegem-Petegem

Inwoners van Wortegem-Petegem die als vrijwilliger actief zijn in ontwikkelingssamenwerking kunnen éénmalig een projectsubsidie vragen van € 500.
Dit bedrag moet besteed worden aan het project waarvoor men als vrijwilliger gaat werken en niet voor het dekken van persoonlijke kosten (verblijf, reiskosten,…).
Voor het verkrijgen van de subsidie dient men een schrijven te richten aan het schepencollege die zal beslissen of de aanvraag ontvankelijk is.
In ruil voor de projectsubsidie zal de vrijwilliger er zich toe verbinden om het project voor te stellen aan de bevolking van Wortegem-Petegem (vb. infoavond, artikel in de infokrant,…). 
Er kunnen jaarlijks 4 projecten gesubsidieerd worden tenzij er geen noodhulp wordt toegekend en er 2 extra projecten kunnen worden ondersteund.

Voor meer informatie kan je terecht op het gemeentehuis bij de dienst welzijn. Je kan de dienst ook bereiken via het nummer 056 68 81 14.

Logo gezond +

LOGO staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg en heeft als doel de gezondheid en levenskwaliteit van de Vlamingen te verbeteren. Logo Gezond+ vzw richt zich naar lokale besturen en verenigingen, het onderwijs, de zorgsector en bedrijven en staat hen bij in de uitvoering, coördinatie en evaluatie van acties en signaleert lokale noden bij de Vlaamse overheid. Om dit te realiseren formuleerde de Vlaamse overheid zes gezondheidsdoelstellingen.

 1. Het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs verminderen.
  Vb: 31 mei, Werelddag zonder tabak. 
 2. Een stijging van het aantal mensen dat voldoende beweegt en evenwichtig eet.
  Vb: Tutti Frutti, 10.000 stappen. 
 3. Verbetering van de preventie van infectieziekten door het verhogen van de vaccinatiegraad.
  Vb: Griepcampagne. 
 4. Het verhogen van het aantal deelnames aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
  Vb: Interactieve tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’.
 5. Een afname van het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer en in het verkeer.
  Vb: Vormingen valpreventie bij senioren.
 6. Een afname van de sterfte door zelfdoding en het bevorderen van de geestelijke gezondheid.
  Vb: Fit in je hoofd.

  Een zevende taak wordt vervuld door de Medisch Milieukundigen, die instaan voor het beperken of voorkomen van gezondheidsrisico’s ten gevolge van milieuverontreiniging.
  Vb: Lekker fris. 

Gezonde tussendoortjes voor schoolgaande kinderen

Kinderen hebben veel energie nodig …

Ze bewegen veel én moeten nog veel groeien. Ze halen hun energie best uit een ontbijt, een middagmaal en avondmaal, aangevuld met twee tot maximum drie tussendoortjes.

Geef je kind een vliegende start met een stevig ontbijt en kies voor een gezond tussen-doortje in de boekentas. Ga voor een stuk fruit of lekkere groentjes zoals kerstomaatjes, schijfjes komkommer, worteltjes. Ook melkproducten zoals ongezoete yoghurt of een belegde boterham zijn ideaal als tussendoortje. Een potje rijstpap, kant-en-klare yoghurt met fruit, granenkoeken, droge koeken, gedroogd fruit, noten, ... kunnen ook, maar best niet dagelijks omdat ze te veel suiker of te veel vet bevatten. En tot slot zijn er de tussendoortjes die we best enkel voor speciale gelegenheden voorzien, zoals koffiekoeken, koeken met chocolade, snoep, cake en chips.

Fruit: prima leverancier van vezels, mineralen en vitaminen

Niet elke fruitsoort bevat dezelfde voedingsstoffen. Vitamine C vind je vooral terug in aardbeien, kiwi’s en sinaasappels, terwijl een banaan flinke porties magnesium en kalium levert. Variëren is dus de boodschap om volop te genieten van alle voordelen van fruit. Niet elk kind staat echter open voor nieuwe smaken … Wist je dat sommige kinderen tot 10 keer toe moeten proeven voor ze een nieuwe smaak accepteren? Het vergt dus wel wat tijd en energie om kinderen gezond te leren eten. Maar het is de moeite zeker waard, want ze zullen als volwassenen die goede gewoonte verderzetten. Jong geleerd…

Tutti Frutti leert kinderen fruit eten op school 
2677 scholen in Vlaanderen nemen deel aan het schoolfruitproject Tutti Frutti. Dit houdt in dat de school de leerlingen tegen een lage prijs wekelijks een stuk fruit aanbiedt of met de ouders afspreekt om op bepaalde dagen fruit mee te geven. In onze gemeente nemen alle scholen deel.

Scholen hechten veel belang aan gezondheid en doen vaak hiervoor ook andere inspanningen. Zo wordt meer en meer aandacht besteed aan een gezond aanbod drankjes op school en worden duidelijke afspraken gemaakt over verjaardagstraktaties. Veel scholen stimuleren ook actief het drinken van water.

Samen met de scholen kunnen we onze kinderen helpen gezonder te ‘snacken’!

Meer info rond dranken en tussendoortjes op school? Bekijk de website www.logogezondplus.be voor interessante links!

Logo Gezond +
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
logo@gezondplus.be  
09 266 70 10

Regioverantwoordelijken
Edith Leus
Vivian Oltheten
Sarah Reyntens 
Lore De Clercq

Logo gezond +

Brandpreventieadviseurs actief in Zone Vlaamse Ardennen

De brandweer van de zone Vlaamse Ardennen is klaar om de inwoners advies te geven tegen brand in hun woning. In de zone Vlaamse Ardennen volgden 7 medewerkers de opleiding als brandpreventieadviseur. 

Zij komen thuis bij particulieren, maar geven ook voordrachten voor verenigingen en toelichtingen op doelgerichte bijeenkomsten en evenementen. Zij bieden steun door met praktische adviezen je woning brandveiliger te maken, en te zorgen dat, indien er toch iets gebeurt, je snel en veilig je woning kan verlaten. 

Het advies is gratis. 

Je kan de brandpreventieadviseurs bereiken via je lokale brandweer op het telefoonnummer 055 31 15 60 of via de website http://besafe.be/nl/brandpreventieadviseur.

 BVLAR