Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de raad voor cultuurbeleid betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid door, voor de besluitvorming, de raad voor cultuurbeleid om advies te vragen over alle aangelegenheden die vallen onder de culturele materies.

De erkende raad voor cultuurbeleid heeft daarnaast als opdracht om het plaatselijke culturele werk te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de verschillende culturele organisaties enerzijds en het organiseren van eigen activiteiten anderzijds.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid
  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord
  • onderzoek verrichten naar en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied
  • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding
  • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving

De raad, samengesteld uit leden die met veel inzet en enthousiasme het cultuurbeleid in Wortegem-Petegem willen helpen uitbouwen, hanteert een open-debatcultuur.  Iedereen mag en moet in de mogelijkheid zijn om in alle vrijheid zijn of haar mening te uiten.

Samenstelling bestuur 

Naam

Functie

Adres

Mariette Cnockaert                 Penningmeester     Peeshoek 4
9790 Wortegem-Petegem
Lieve De Buck
lieve.debuck1@telenet.be
Voorzitster Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
Ghislaine Van Bel Lid Oudenaardseweg 105
9790 Wortegem-Petegem
Marie-Claire Taelman Lid Lindestraat 2
9790 Wortegem-Petegem
Frans Vandenhende Lid Rottestraat 4
9790 Wortegem-Petegem
Jacques Vancraeyenest Secretaris Tjammelsstraat 28
9790 Wortegem-Petegem
Annie Lens Lid Heuzelstraat 20
9790 Wortegem-Petegem
Isabelle Coppitters Lid Oudenaardseweg 118
9790 Wortegem-Petegem
Sofie Van Hamme Lid Oudenaardseweg 8
9790 Wortegem-Petegem
Jimmy Santens Lid Waregemseweg 67
9790 Wortegem-Petegem
Jürgen Colpaert Lid Vrouweneikstraat 27
9790 Wortegem-Petegem
Veerle Nachtegaele Schepen van cultuur Oudenaardseweg 73
9790 Wortegem-Petegem
Ruth Debels Cultuurdienst P.a. Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem