Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in onze gemeente. De jeugdraad bestaat naast individuele jongeren (die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging) uit minimum 2 vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging. Deze jongeren komen tweemaandelijks samen op een algemene vergadering. Soms richt de jeugdraad ook een werkgroep op om bepaalde dingen gemakkelijker uit te werken. 

De jeugdraad heeft de bedoeling om

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies te geven over het jeugdbeleid (wat loopt er fout, wat kan beter, wat moet er bijkomen, ...)
  • samenwerking en overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf
  • activiteiten voor de jeugd aan te moedigen, te stimuleren en zelf ook te organiseren
  • voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis te zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren te stimuleren

De gemeentelijke jeugdraad is steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die

  • een neus hebben voor een jong beleid
  • het willen opnemen voor de jeugd
  • een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Wortegem-Petegem
  • coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren
  • kortom, het jeugdbeleid in Wortegem-Petegem gestalte willen helpen geven

Ook al wil je niet meteen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je gewoon zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons gerust weten! Heb jij interesse, neem dan contact op met de jeugddienst.

Samenstelling
De algemene vergadering bestaat momenteel uit 6 stemgerechtigde leden en 2 waarnemers:

Naam Functie Vereniging
Amber Van Haetsdaele Stemgerechtigde
Voorzitter
KLJ Petegem
Lennert Van De Woestyne Stemgerechtigde KLJ Petegem
Lauren Maes Plaatsvervanger KLJ Petegem
Margot Naessens Stemgerechtigde KLJ Wortegem
Niels Devos Stemgerechtigde
Penningmeester
KLJ Wortegem
Margot De Reycke Plaatsvervanger KLJ Wortegem
Michelle Bal Stemgerechtigde Speelkriebels
Sarah Hillaert Stemgerechtigde Speelkriebels
Tayko Vansteenbrugge Stemgerechtigde Speelkriebels
Tonia Van Merhaeghe Stemgerechtigde Knipoog
Els Kelem   VBS De Sterrenboom
Laurence De Zutter   VBS 't Hinkelpad
/   GBS De Kouter
Isabelle Van den Dorpe
Schepen voor jeugd
Waarnemer  
Silke Van der Schaeghe
Jeugdconsulente
Secretaris