Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad is de adviesraad voor de jeugd in onze gemeente. De jeugdraad bestaat naast individuele jongeren (die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging) uit minimum 2 vertegenwoordigers van elke jeugdvereniging. Deze jongeren komen tweemaandelijks samen op een algemene vergadering. Soms richt de jeugdraad ook een werkgroep op om bepaalde dingen gemakkelijker uit te werken. 

De jeugdraad heeft de bedoeling om

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies te geven over het jeugdbeleid (wat loopt er fout, wat kan beter, wat moet er bijkomen, ...)
  • samenwerking en overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf
  • activiteiten voor de jeugd aan te moedigen, te stimuleren en zelf ook te organiseren
  • voor ALLE kinderen en jongeren een spreekbuis te zijn en tegelijk inspraak bij kinderen en jongeren te stimuleren

De gemeentelijke jeugdraad is steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren vanaf 16 jaar die

  • een neus hebben voor een jong beleid
  • het willen opnemen voor de jeugd
  • een stem willen geven aan de kinderen en jongeren van Wortegem-Petegem
  • coole activiteiten willen opzetten voor kinderen en jongeren
  • kortom, het jeugdbeleid in Wortegem-Petegem gestalte willen helpen geven

Ook al wil je niet meteen lid zijn van de jeugdraad, maar heb je gewoon zin om mee te helpen tijdens onze activiteiten, laat het ons gerust weten! Heb jij interesse, neem dan contact op met de jeugddienst.

Samenstelling
De algemene vergadering bestaat momenteel uit 6 stemgerechtigde leden en 2 waarnemers:

KLJ Petegem

Leontine Van Dorpe

Nedermolen 9
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Petegem

Joke Farinon
(voorzitter)

Lindestraat 44
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Petegem

Margot Naessens

Bouvelostraat 11
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Wortegem

Maxim Naessens

Bouvelostraat 11
9790 Wortegem-Petegem

KLJ Wortegem

Niels Devos

Waregemseweg 78
9790 Wortegem-Petegem

Speelkriebels

Margot De Reu

Driesstraat 15
9790 Wortegem-Petegem

Schepen voor jeugd
(waarnemer)

Isabelle Van den Dorpe

Zonnestraat 23
9790 Wortegem-Petegem

Jeugdconsulent

Silke Van der Schaeghe

Edelarendries 4
9820 Bottelare