Overslaan en naar de inhoud gaan
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, neemt ook onze gemeente maatregelen. 
Onze diensten werken enkel nog voor dringende zaken op afspraak, maar blijven wel telefonisch bereikbaar.
Meer info Ik heb hulp nodig Ik wil hulp bieden

Gemeentebelastingen en retributies

Volgende gemeentebelastingen worden geheven:

voor het jaar 2020:

  • belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR
    gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).
     
  • belasting op de afgifte van administratieve stukken
    gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).

voor de jaren 2020-2022:

voor de jaren 2020-2025:

voor onbepaalde termijn vanaf 15 maart 2014:

Voor onbepaalde termijn vanaf 3 februari 2015: