Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentebelastingen en retributies

Volgende gemeentebelastingen worden geheven:

voor het jaar 2020:

  • belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout - DIFTAR
    gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).
     
  • belasting op de afgifte van administratieve stukken
    gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 (publicatie 23/12/2019).

voor de jaren 2020-2022:

voor de jaren 2020-2025:

voor onbepaalde termijn vanaf 15 maart 2014:

Voor onbepaalde termijn vanaf 3 februari 2015:

Voor onbepaalde termijn vanaf 30 juni 2016: