Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Overzicht verkeersinfo en wegenwerken

Via Geopunt kan je alle wegeniswerken in en rond Wortegem-Petegem opzoeken. Klik links op 'hinder in kaart' en vul in de zoekbalk de gemeente in.

De volledige tekst van de tijdelijke verkeersreglementen naar aanleiding van werken en evenementen kan je hier terugvinden 

Waregemseweg en Kasteelstraat

Van 27 maart 2023 tot en met de zomer van 2024 laten rioolbeheerder Farys en de gemeente riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de Waregemseweg tussen de Boeregemstraat en de Pontstraat en in een deel van de Kasteelstraat. Er worden ook twee bufferbekkens aangelegd. De werken worden uitgevoerd door firma Vandenbuverie uit Waregem.

Meer informatie vind je hier.

Update 24 juni 2024

De aannemer van de riolerings- en wegenwerken in de Waregemseweg begint rond deze tijd met de volgende fase van de werken, fase 7. Deze fase omvat het stuk van de Waregemseweg tussen de inrit van de firma Danilith en het Stokerijtje.

Daardoor zal alle bestemmingsverkeer voor Danilith, Agra, Youbuild en de KMO-units enkel nog bereikbaar zijn via de Waregemseweg komende vanaf de Keerstraat. Het kruispunt Waregemseweg/Pontstraat/Tjammelsstraat en de Pontstraat en Tjammelsstraat zelf blijven wel nog toegankelijk. Dit kruispunt zal pas als allerlaatste na het bouwverlof aangepakt worden.
Naar verwachting zullen de rioleringswerken van fase 7 duren tot aan het bouwverlof van de aannemer, tot 19 juli 2024. Na het bouwverlof wordt met de afwerking gestart.

Intussen startte Fluvius als pilootmaatschappij voor de nutsmaatschappijen met hun aanleg tussen Waregemseweg 126A en de Pontstraat. Deze werken zouden in de loop van juli afgerond worden. De nutswerken konden pas van start gaan na opbraak van de bestaande riolering langs de kant van de pare huisnummers tussen Waregemseweg 126A en 156. De aannemer voor deze werken zal de hinder zoveel als mogelijk beperken, aangezien er bestemmingsverkeer van en naar de bedrijven mogelijk moet zijn. De overkoppelingen van de nutsleidingen is voorzien voor de tweede helft van augustus.

De eerder ingestelde omleiding blijft van toepassing: alle verkeer van Wortegem naar Waregem en omgekeerd verloopt via de Keerstraat, Heuntjesstraat en Grote Leiestraat. Het bestemmingsverkeer voor de omgeving van het bedrijventerrein (Danilith/Agra, You Build …) zal nu via de Waregemseweg vanaf de Keerstraat verlopen. De Rijborgstraat, Kasteelstraat en Tjammelsstraat blijven enkel voor het plaatselijk verkeer toegankelijk.

Voor wie toegang neemt tot het bedrijventerrein: je passeert nog steeds een werfzone waar aannemers met hun werknemers nog aan het werk zijn. Bovendien is de toplaag asfalt nog niet gegoten waardoor er ter hoogte van de putdeksels een niveauverschil aanwezig is. We vragen dan ook om er extra voorzichtig te zijn en de snelheid te matigen.

Karmstraat en Kalverstraat deel 2

Van maandag 2 oktober 2023 tot en met de zomer 2024 laten rioolbeheerder Farys en de gemeente riolerings- en wegenwerken uitvoeren langs een deel van de Kalverstraat en de Karmstraat in Ooike. 

Meer informatie vind je hier

Update 29 mei 2024

De werken in de Karmstraat zitten in een afwerkingsfase. De greppels en onderlaag asfalt werden geplaatst. Momenteel is de aannemer bezig met de afwerking van de zijbermen en opritten. Daarna wordt gestart met de aanleg van het bufferbekken ter hoogte van de Stampkotbeek. Daar  moet in de Karmstraat ook nog een stukje nieuwe riolering aangelegd worden. Er is dus nog geen doorgaand verkeer mogelijk.

Oudenaardseweg deel 2

Van maandag 20 november 2023 tot en met de zomer 2024 worden er verbeteringswerken gepland in de Oudenaardseweg van het kruispunt met de Kruishoutemseweg tot de Fabriekstraat. De werken worden in vier fasen uitgevoerd:

 • Fase 1: rioleringswerken van de Kruishoutemseweg tot de H. Plancquaertstraat
 • Fase 2: verbeteringswerken en aanleg fietspad van de Kruishoutemseweg tot de Vondelstraat
 • Fase 3: verbeteringswerken en aanleg fietspad van de Vondelstraat tot de Pareelstraat
 • Fase 4: verbeteringswerken en aanleg fietspad van de Pareelstraat tot de Fabriekstraat

Meer informatie vind je hier

Update 29 mei 2024

Fase 1 en fase 2 (tussen Kruishoutemseweg en de Vondelstraat) zijn zo goed als afgewerkt. De aannemer treft nu alle voorbereidingen om fases 3 en 4 ook af te werken tegen het bouwverlof 2024.

De huidige verkeersmaatregelen blijven nog van kracht, daar er nog steeds geen doorgaand verkeer tussen Wortegem en Oudenaarde mogelijk is. De omleiding loopt via de Zonnestraat en de Heerbaan.

Ideeën voor de nieuwe weg naar Kruishoutem

Kaart Kruishoutemseweg

De N494 tussen Wortegem en Kruishoutem is verouderd. De gemeente Wortegem-Petegem wil hier samen met Kruisem en het Agentschap Wegen en Verkeer iets aan doen. Een upgrade naar de noden van vandaag, zeg maar. Maar dit doen we niet alleen. We klopten aan bij onze inwoners om te horen hoe zij over de huidige weg denken en wat hun ideeën zijn om hem te verbeteren.

Over welk stuk van de weg gaat het precies?

Het stuk tussen het recent vernieuwde kruispunt met de Vrouweneikstraat in Wortegem en de rotonde waar de N494 uitkomt op de N459 Oudenaardsesteenweg in Kruishoutem. Samen goed voor zo’n 5,9 kilometer.

Wat vinden onze inwoners?

Dat kwamen we te weten via een onlinebevraging. Tussen 25 oktober en 8 december 2023 gaven 259 mensen hun mening. Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten:

 • Mensen verplaatsen zich op de N494 het vaakst met de auto. Fietsen of wandelen gebeurt er veel minder. Bijna niemand passeert er met het openbaar vervoer. 
 • De weg wordt vooral gebruikt om te gaan werken, maar natuurlijk ook om inkopen te doen en voor vrijetijdsactiviteiten. Zelf naar school gaan of de kinderen naar school brengen, het gebeurt wel, maar niet vaak.
 • Geen enkel deel van de weg is veilig voor fietsers. Vooral het deel rond Nokere is bijzonder onveilig. Maar ook de delen tussen Nokere en de zones 50 in Kruishoutem en Wortegem zijn problematisch. Zelfs de bebouwde kom wordt als onveilig ervaren.
 • Wat fietsen zo onveilig maakt is in de eerste plaats het ontbreken van fietspaden. Ook de smalle rijweg en de bochten vormen een obstakel. Over de toegelaten snelheid van autoverkeer zijn de meningen verdeeld: volgens sommigen is het gevaarlijk voor fietsers, volgens anderen niet.
 • Als fietsen op de N494 veiliger zou zijn, zou de overgrote meerderheid van de inwoners er vaker de fiets gebruiken.
 • Voor autoverkeer is de weg minder onveilig dan voor fietsverkeer. Net zoals voor fietsers is voor autobestuurders het deel rond Nokere het gevaarlijkst, gevolgd door de delen tussen Nokere en de zones 50 in Kruishoutem en Wortegem. Die zones zelf worden als onveilig ervaren door ongeveer een derde van de inwoners. 
 • Wat het meest onveilig is voor autoverkeer zijn de fietsers op de rijweg. Maar ook de smalle rijweg, de bochten en de bomen vlak naast de rijweg vormen een probleem voor wie met de auto rijdt. De toegelaten snelheid volgens de inwoners een minder groot probleem.
 • Over de bomen langs de weg zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden het belangrijk om ze te behouden, terwijl anderen dit niet of minder belangrijk vinden. Beide groepen zijn ongeveer even groot.

De Meedenkers

Een veertigtal mensen stelde zich via de onlinebevraging ook kandidaat als meedenker. Samen met ons dachten ze tijdens twee sessies mee na over de knelpunten en uitdagingen van de weg. Ook dachten we samen na over hoe de weg het best heringericht kan worden. Geen eenvoudige opdracht, zo bleek, maar wel een heel boeiende.