Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieuraad

De gemeentelijke milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het milieu van de gemeente. De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. De milieuraad vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden.

Samenstelling
Het College van Burgemeester en Schepenen duidde in zitting van 25 juni 2013 onderstaande kandidaten aan als stemgerechtigd, niet-stemgerechtigd en plaatstvervangend lid voor de milieuraad 2013-2018.

Stemgerechtigde leden:

Geleding                                          Stemgerechtigd lid                                    Plaatsvervangend stemgerechtigd lid
3 landbouworganisaties    
Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem Els Ronsse Marleen Dendauw
Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem Joost Beel Bert Vandermeeren
Algemeen boerensyndicaat Erwin De Meulemeester Xavier Desmet
5 natuurverenigingen    
Ver. voor bos in Vlaanderen Frank Meersman  
Natuurpunt Johan Veys  
Natuurpunt An Cardon Luc Denorme
Natuurpunt Paul Cardon Martine De Deken
Omer Wattez Marie-Christine Gottigny  
2 onderwijsinstellignen    
VBS Wortegem Beatrice Maes  
/ /  
2 sociaal-culturele organisaties    
Heemkundige Kring Bouveloo Frans Vandenhende  
Paardenwedrennen "De Stokerij" Marc Van De Populiere Germain Blockeel
1 werknemersorganisatie    
ACV Mia Van Daele Noël Baert
1 werkgeversorganisatie    
Unizo Agnes Versmessen André Overdulve
1 jachtvereniging    
WBE tussen Schelde en Leie Filip Van den Dorpe  

Niet-stemgerechtigde leden:

Geleding                         Niet-stemgerechtigde leden

Plaatsvervangende niet-
stemgerechtigde leden     

Politieke fracties    
CD&V Pascal Van Merhaeghe Nicole Van Der Straeten
N-VA Gert Van Driessche  
Open VLD Koen Desloovere Olivier Van Cauwenberghe
Inwoners    
  Stijn Cremelie  
  Marleen Van Houtte Marleen Van De Populiere
  Jimmy Santens  
  Dirk Moerman  

De heer Willy Dhondt, schepen voor milieu, en de heer Christophe Poupaert, milieuambtenaar en secretaris van de milieuraad, maken ambtshalve deel uit van de raad en zijn niet stemgerechtigd.

De heer Erwin De Meulemeester werd verkozen als voorzitter en de heer Paul Cardon als ondervoorzitter van de milieuraad.