Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Milieuraad

De gemeentelijke milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het milieu van de gemeente. De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. De milieuraad vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden.

Samenstelling
Het College van Burgemeester en Schepenen duidde in zitting van 23 mei 2019 onderstaande kandidaten aan als stemgerechtigd, niet-stemgerechtigd en plaatstvervangend lid voor de milieuraad 2019-2024.

Stemgerechtigde leden:

Geleding Stemgerechtigd lid Plaatsvervangend stemgerechtigd lid
3 afgevaardigden landbouworganisaties  
Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem Els Ronsse Marleen Dendauw
Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem Joost Beel Bert Vandermeeren
Algemeen boerensyndicaat Erwin De Meulemeester Xavier Desmet
5 afgevaardigden natuurverenigingen  
Milieufront Omer Wattez Nausika Verhulst Joachim Neri
Natuurpunt Paul Cardon Martine De Deken
Natuurpunt Johan Veys  
Natuurpunt An Cardon  
Natuurpunt Kurt Devos  
1 afgevaardigde jachtvereniging  
WBE tussen Schelde en Leie Filip Van den Dorpe  
2 afgevaardigden onderwijsinstellingen
VBS De Sterrenboom Beatrice Maes  
/ /  
2 afgevaardigden sociaal-culturele organisaties
Paardenkoersmaatschappij "De Stokerij" Marc Van De Populiere  
Landelijke Gilde Elsegem-Petegem Geert Vanaerde  
1 werkgeversorganisatie  
Als zelfstandige Dirk Moerman  
1 afgevaardigde werknemersorganisatie  
ACV Oost-Vlaanderen Mia Van Daele Eddy Ghistelinck

Niet-stemgerechtigde leden:

Geleding Niet-stemgerechtigde leden Plaatsvervangende niet-
stemgerechtigde leden     
Politieke fracties    
CD&V Bart Beyaert Pascal Van Merhaeghe
N-VA Sven De Donder Nicole Van Der Straeten
Sp.a/onafhankelijk Marc De Munster  
Open VLD Koen Desloovere  
Inwoners    
  Jimmy Santens Steven Martens

De heer Luc Vander Meeren, burgemeester-schepen voor milieu, en de heer Christophe Poupaert, milieuambtenaar en secretaris van de milieuraad, maken ambtshalve deel uit van de raad en zijn niet stemgerechtigd.

De heer Erwin De Meulemeester werd verkozen als voorzitter en de heer Paul Cardon als ondervoorzitter van de milieuraad.