Overslaan en naar de inhoud gaan

sportraad

Samenstelling sportraad

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter    
Luc Hove
Waregemseweg 31A
9790 Wortegem-Petegem
0475 56 28 54
luc.hove@telenet.be
Deskundige
Ondervoorzitter    
Johan De Waele
Vijverhoek 36
9790 Wortegem-Petegem
0477 03 20 13
johandewaele@fulladsl.be
GBS De Kouter
Secretaris    
Lieven Devenyns
Lamontstraat 9
9690 Kluisbergen
0478 50 80 52
vbs_wortegem_sport@hotmail.com
VBS Wortegem
Penningmeester    
Nadine De Schamp
Eekhoutstraat 2
9790 Wortegem-Petegem
0496 77 81 83
nadinedeschamp@hotmail.com
Deskundige
Bestuursleden    
Guy Meirhaeghe
Ooikeplein 18
9790 Wortegem-Petegem
0476 31 44 83
guy@vandevoorde.be
Sparta Wortegem
Daniël Paermentier
Sint-Martinusstraat 35
9790 Wortegem-Petegem
0479 27 44 89
paermentier.daniel@skynet.be
S-Sport Actief
Thijs Douterloigne
Lindestraat 16
9790 Wortegem-Petegem
055 31 79 90
info@vbspetegem.be
VBS Petegem-Elsegem
Christine Baert
Ooikeplein 10
9790 Wortegem-Petegem
0479 96 84 87
christine-baert@hotmail.com
WTC Ooiketrappers en -trapsters
Luc Snoeck
Lindestraat 73
9790 Wortegem-Petegem
055 30 10 60
snoeck.l@skynet.be
WTC De Fusietrappers
Luc de Clercq
Kruishoutemseweg 19
9790 Wortegem-Petegem
0498 06 52 39 De Stokerij en Sint-Rochusruiters
Sofie Van Hamme
Oudenaardseweg 8
9790 Wortegem-Petegem
0474 22 21 61
sofievanhamme@gmail.com
Deskundige
Frank Gheysen
Peeshoek 17a
9790 Wortegem-Petegem
0496 83 83 26
frank.gheysen@telenet.be 
Kassani Elsegem
Waarnemende leden    
Pieter Nachtegaele
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be 
Sportfunctionaris
Maarten Van Tieghem
Driesstraat 37
9790 Wortegem-Petegem
0476 55 33 37
maarten.van.tieghem@gmail.com
Schepen van sport

ALGEMENE VERGADERING

Vertegenwoordigers    
Heidi Nolf
Kortrijkstraat 71
9790 Wortegem-Petegem
0474 68 62 44
krijgskunstschool1@gmail.com
Krijgskunstschool
Evelyne Peers
Blaarhoek 8
9790 Wortegem-Petegem
056 68 09 61
evelyne.peers@telenet.be
Anandoham
Gilbert Walraet
Sint-Martinusstraat 51
9790 Wortegem-Petegem
055 31 42 46
walraet.neyt@skynet.be
FC Petegem-Schelde
Dirk Dhondt
Rozenhof 6
9790 Wortegem-Petegem
0496 03 64 64
dirkiedhondt433@hotmail.com
De Ruffelaars
Freddy Mespreuve
Rozenhof 5
9790 Wortegem-Petegem
055 30 09 30
freddy.mes@skynet.be
Petegem Koerscomité
Plaatsvervangers    
Wouter Robbens
Kortrijkstraat 71
9790 Wortegem-Petegem
055 45 72 20
wouter.robbens@telenet.be
Krijgskunstschool
Peter De Vos
Kleie 16
9620 Zottegem
09 360 98 22 Anandoham
Ghislain Verplanken
Kastanjeplein 4
9790 Wortegem-Petegem
055 31 60 96 
verplanken@skynet.be
FC Petegem-Schelde
Christian Van Butsel
Lindestraat 12
9790 Wortegem-Petegem
0478 64 37 74
christianvanbutsel@gmail.com
De Ruffelaars
Nico De Wulf
Kastanjeplein 35
9790 Wortegem-Petegem
  Petegem Koerscomité

Werking

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van alle inwoners van Wortegem-Petegem.

Erkenning van de Sportraad als officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur

Concreet betekent dit dat de sportraad onder meer:

  • advies geeft aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur
  • activiteiten coördineert door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen
  • sportief onderzoek verricht en sportgerichte documentatie aanlegt
  • op behoeften afgestemde initiatieven neemt inzake sportanimatie, sportbeoefening en kaderopleiding

Wie kan aansluiten bij de sportraad?

Alle actoren uit het Nederlandstalig sportleven van de gemeente Wortegem-Petegem kunnen deel uit maken van de algemene vergadering, zijnde:

  • alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente