Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Overlijden

Overlijdensaangifte

De aangifte van het overlijden gebeurt door 1 meerderjarige getuige voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
In de praktijk gebeurt de aangifte dikwijls door de begrafenisondernemer.

 Voor te leggen stukken en documenten

 • Het aangifteformulier van overlijden (model IIIC), opgesteld door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
 • De identiteitskaart van de overledene
 • Het rijbewijs van de overledene
 • Eventueel, het huwelijksboekje
 • Het attest van laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats
 • Indien het een niet–natuurlijk overlijden betreft, een attest “Vrijgave van het lijk”, afgeleverd door het parket

Ingeval van crematie ook

 • Een crematieaanvraag door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging en een medisch attest over een eventuele pacemaker of gewelddadige dood
 • De identiteitskaart van de aanvrager
 • Een attest van laatste wilsbeschikking terzake, afgeleverd door de gemeente van de woonplaats van de overledene

Laatste wilsbeschikking

Tijdens jouw leven kan je zelf bepalen op welke wijze jouw teraardebestelling zal plaatsvinden.
Je kan kiezen voor

 • Begraving
 • Crematie – bijzetting as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie – verstrooiing as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie – verstrooiing as in de Belgische territoriale zee
 • Crematie – verstrooiing as op een andere plaats
 • Crematie – verstrooiing as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie – bewaring as op een andere plaats dan de begraafplaats

Tijdens jouw leven kan je ook de aard van jouw uitvaartplechtigheid bepalen

 •  katholieke godsdienst
 •  protestantse godsdienst
 •  anglicaanse godsdienst
 •  orthodoxe godsdienst
 •  joodse godsdienst
 •  islamitische godsdienst
 •  vrijzinnige levensovertuiging
 •  neutraal filosofische overtuiging

Begraafplaatsen

Nieuwe begrafenissen en concessies in Wortegem-Petegem kunnen enkel nog op de centrale parkbegraafplaats in Wortegem (Gotstraat). In de andere deelgemeenten kunnen enkel nog bijzettingen in reeds bestaande concessies.
Je hebt steeds de keuze tussen begraven in volle grond of bij crematie: een urnenkelder, een columbariumnis of urnenveld (in de volle  grond). Voor meer informatie over retributies en begraafplaatsenreglement kan je steeds contact opnemen met de dienst burgerzaken.

Lees hier het reglement voor de begraafplaatsen.

Begraafplaats Elsegem – gelegen rond de Sint-Mauruskerk te Elsegemplein 
Begraafplaats Petegem – gelegen rond de Sint-Martinuskerk te Petegemplein 
Begraafplaats Moregem – gelegen rond de Sint-Pietersstoelkerk te Moregemplein 
Begraafplaats Ooike – gelegen rond de Sint-Amanduskerk te Ooikeplein 
Begraafplaats Wortegem (Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk) – gelegen te Gotstraat 1a  

Afstand van organen

Bij wet komt iedereen in aanmerking voor het afstaan van organen en de wet voorziet dat men hiervoor ook zijn uitdrukkelijke toestemming kan geven of verzet kan aantekenen. Hiervoor kan men zich aanbieden bij de dienst burgerzaken.
De registratie is gratis.
Voor bijkomende informatie en het downloaden van formulieren: www.beldonor.be.