Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig

Wettelijke samenwoning

Als je samenwoont met iemand kan je hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst Burgerzaken, zodat je beschouwd wordt wettelijk samen te wonen. De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee mensen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen.
Het kan zowel om heteroseksuele als homoseksuele partners gaan, maar ook om mensen zonder seksuele relatie, zoals broers, zussen, ouders en kinderen of vrienden. Het stelsel is alleen toegankelijk voor mensen die juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten, die niet gehuwd zijn en geen wettelijke samenwoning met een andere persoon hebben gesloten.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden hetzij eenzijdig door één van de samenwonenden.

Voorwaarden
Ongehuwd samenwonend zijn.

Procedure
Beide personen moeten zich samen aan  melden bij de dienst Burgerzaken.
Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs meegegeven.

Meebrengen
Identiteitskaarten